Ook de fiscus komt tegemoet aan wegenwerken

Accountancy, Fiscaal advies
2 juli 2018 - Laurens Snauwaert

Ook de fiscus komt tegemoet aan wegenwerken

Ondervindt uw zaak hinder door wegenwerken aan uw zaak, dan kunt u daarvoor in Vlaanderen een zgn. hinder- of sluitingspremie toegekend krijgen. Ook de fiscus draagt daar nu een steentje aan toe bij door steunmaatregelen te voorzien bij belangrijke infrastructuurwerken. We geven een kort overzicht.

U kunt eenmaal per jaar een premie krijgen indien uw zaak, voor zover dat in rechtstreeks en in persoonlijk contact staat met haar klanten, hinder ondervindt van wegenwerken. Het moet dan wel gaan om werken waarbij de rijbaan, geheel of gedeeltelijk afgesloten is. Uw zaak moet zich in een zgn. hinderzone bevinden dat wordt bepaald door de overheid, maar ook als zich dat daarbuiten bevindt, kunt u in principe een premie toegekend krijgen. Daarenboven dienen die werken ook minstens 30 dagen te duren. De zgn. hinderpremie bedraagt 2.000 euro. Indien u door die werken uw zaak moet sluiten, heeft u recht op een verhoogde premie in de vorm van een zgn. sluitingspremie. Vanaf de 21ste dag sluiting krijgt u verhoogde tegemoetkoming dan van 80 euro per dag. Indien u in aanmerking komt voor een premie, dan wordt u daarvan in principe automatisch op de hoogte gebracht.

Ook van de fiscus kunt u in dit verband nu steun verwachten. Die heeft daaromtrent een bericht gepubliceerd op zijn website. Indien uw zaak nl. daadwerkelijk hinder ondervindt ingevolge belangrijke infrastructuurwerken en hierdoor aantoonbare financiële moeilijkheden heeft, zoals een daling van de omzet, dan kunt u op fiscaal vlak bepaalde steunmaatregelen aanvragen aan de hand van een modelformulier dat per post of per e-mail moet worden ingediend bij het bevoegde Regionaal Invorderingscentrum. Het moet dan wel gaan om werken met een looptijd van minimum één jaar die een volledige heraanleg van de infrastructuur, zoals een weg en een voetpad impliceren en die in uitvoering zijn op 1 maart 2018.

De steunmaatregelen kunnen betrekking hebben op de bedrijfsvoorheffing, de btw, de personenbelasting, de vennootschapsbelasting en de rechtspersonenbelasting. Zij kunnen bestaan uit de toekenning van een afbetalingsplan, een vrijstelling van nalatigheidsinteresten en/of een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling. De maatregelen moeten worden aangevraagd per schuld op het ogenblik van ontvangst van het aanslagbiljet of betaalbericht inzake btw dat het gevolg is van een nieuwe bijzondere rekening.

terug naar overzicht

Laurens Snauwaert

Vennoot Alaska Brugge
+32 (0)50 38 80 04

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy, Fiscaal advies
20 januari 2020 - Lieve Nelissen

Steeds 75% aftrek voor auto’s gekocht vóór 1 januari 2018?

of toch niet altijd?

Lees meer
Accountancy, Fiscaal advies
25 november 2019 - Laurens Snauwaert

Hoeveel interesten in 2020?

De nieuwe intrestvoet is...?

Lees meer
Accountancy, Fiscaal advies
2 juli 2018 - Laurens Snauwaert

Ook de fiscus komt tegemoet aan wegenwerken

De zgn. hinder- of sluitingspremie.

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.