Ook fiscale voordeel voor uw investering in podiumwerken

Fiscaal advies
29 augustus 2017 - Dominique Berteloot

Ook fiscale voordeel voor uw investering in podiumwerken

Sinds enkele jaren kan uw vennootschap een fiscaal voordeel genieten in de zin van een belastingvrijstelling door te investeren in de Belgische film- en tv-sector. Dat systeem staat beter gekend als het zgn. taxshelterregime. Om podiumkunsten opnieuw leven in te blazen werd die regeling onlangs nog uitgebreid naar podiumwerken en -kunsten. We zetten de regels even op een rijtje.

Lees meer

De taxshelter is in het leven geroepen om de Belgische audiovisuele werken te promoten. Iedere Belgische vennootschap of Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap die daarin een investering deed kreeg dan een belastingvoordeel in ruil waarbij een deel van zijn winst dan fiscaal wordt vrijgesteld. Uw vennootschap verwerft echter geen rechten op het audiovisueel werk in kwestie. Sinds 1 februari 2017 werd dit taxsheltersysteem uitgebreid naar podiumwerken en –kunsten. Niet alleen films, televisiereeksen komen in aanmerking, maar voortaan kunnen ook investeringen in o.m. theater, circus, opera en klassieke muziek van het taxshelterregime gebruik maken. De audiovisuele werken en podiumkunsten moeten wel erkend zijn door de bevoegde diensten van de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap.

Er moet dan in de eerste plaats een raamovereenkomst worden opgesteld door de vennootschap als investeerder en het productiehuis die de investering krijgt. Op het einde van de rit krijgt uw vennootschap dan een taxshelterattest toegekend op basis van de werkelijke investering. Dat vormt de basis voor de belastingvrijstelling voor de investeerder. Uw vennootschap krijgt nl. een voorlopige vrijstelling van de belastbare winst in het belastbaar tijdperk waarin de raamovereenkomst getekend is, ten beloop van 310% van de sommen waartoe de investeerder zich in uitvoering van de raamovereenkomst verbonden heeft en die hij binnen de drie maanden na de ondertekening van de raamovereenkomst werkelijk gestort heeft. Indien uw vennootschap onderworpen is aan het normale belastingtarief van 33,99%, dan bedraagt het belastingvoordeel 105,37%, nl. 310% x 33,99% van de investering.

De fiscale vrijstelling is echter niet onbeperkt. De vrijstelling mag niet hoger liggen dan 750.000 euro, wat overeenkomt met een investering van 241.935 euro. Daarenboven mag de vrijstelling niet hoger liggen dan 50% van de belastbare winst. Vermits de belastingvrijstelling 310% bedraagt, blijft de investering die voor het fiscaal voordeel in aanmerking komt, beperkt tot 16,13% van de belastbare gereserveerde winst. Indien u onvoldoende winst heeft, kunt u de vrijstelling echter overdragen naar de drie volgende belastbare tijdperken.

terug naar overzicht

Dominique Berteloot

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 79 36 20

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
23 april 2019 - Serge Mesotten

Btw-registratie in het buitenland?

Een buitenlands Btw-nummer aanvragen of niet?

Lees meer
Fiscaal advies
15 april 2019 - Stefaan Kindt

Dividend uit eigen vennootschap belastingvrij?

Welke dividenden belastingvrij?

Lees meer
Fiscaal advies
9 april 2019 - Serge Mesotten

Hoeveel kost lenen van uw vennootschap

Niet renteloos maar hoeveel dan wel?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.