Ook na 3 jaar nog btw recupereren

Fiscaal advies
15 mei 2018 - Serge Mesotten

Ook na 3 jaar nog btw recupereren

Krijgt u een btw-conforme factuur, dan kunt u daarop in principe de btw recupereren, maar u heeft daar ‘slechts’ drie jaar de tijd voor. Onlangs heeft het Europese Hof van Justitie echter een arrest geveld waarbij die termijn toch overschreden kan worden en er dus geen rekening moet gehouden worden met die driejarige termijn.

Krachtens een K.B. bij het Btw-wetboek moet u uw btw-aftrek uitoefenen vóór het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op het jaar waarin uw btw-aftrek ontstaan is. Die driejarige termijn is een vervaltermijn. Ontvangt u bv. een factuur op 14 mei 2018 dan heeft u dus de tijd tot 31.12.2021 om de btw daarop te recupereren. U moet m.a.w. die factuur ten laatste opnemen in uw btw-aangifte van de maand november 2021 zo u maandaangever bent, of in de btw-aangifte van het derde kwartaal 2021 in het geval u kwartaalaangever bent, respectievelijk in te dienen op 20 december 2021 en 20 oktober 2021. Neemt u die factuur op in btw-aangifte van december of laatste kwartaal 2021, dan bent u dus te laat vermits die btw-aangiften pas in 2022 ingediend worden, nl. uiterlijk op 20 januari 2022.

Het Hof van Justitie heeft zich onlangs uitgesproken over die vervaltermijn voor btw-recuperatie. Het ging daarbij om een leverancier die, blijkens een controle, het verkeerde btw-tarief had toegepast. Hij bracht die alsnog in rekening bij zijn btw-plichtige klant, maar die weigerde btw bij te betalen, vermits hij die extra btw niet meer kon recupereren wegens het verstrijken van de vervaltermijn. Uiteindelijk belandde de zaak voor het Hof van Justitie die zich moest buigen over de vraag of die extra btw alsnog na het vervaltermijn kan gerecupereerd worden. Het Hof heeft op zich geen probleem met een vervaltermijn, maar weegt dit in casu af tegen het neutraliteitsbeginsel inzake btw.

Is een btw-plichtige te laat met het recupereren van btw, dan vervalt het recht op btw-aftrek, maar dat moet nu genuanceerd worden in kader van het neutraliteitsbeginsel. Op het moment dat de btw-plichtige in casu de oorspronkelijke facturen ontving – en vanaf dat moment begint de verval termijn te lopen - kon  hij niet weten dat hij later, nl. na de vervaltermijn, nog btw moest bij betalen. Volgens het Hof moet de btw-plichtige, die in casu ter goeder trouw was, daar niet voor opdraaien. In de gegeven omstandigheden mag het dus niet zo zijn, volgens het Hof, dat de btw-plichtige zijn btw-aftrek niet kan uitoefenen. Het zou er immers toe leiden dat de btw-Administratie extra btw incasseert, terwijl de btw-plichtige die niet kan recupereren. Dat is in strijd met het neutraliteitsbeginsel. Het Hof besloot dan ook niet anders dat btw-aftrek in casu alsnog moest toegestaan worden. Het is evenwel nog af te wachten hoe de Belgische btw-Administratie op dit arrest zal reageren.

terug naar overzicht

Serge Mesotten

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
9 augustus 2019 - Laurens Snauwaert

Nog meer goed nieuws inzake 6% btw

Maar vanaf wanneer in werking?

Lees meer
Fiscaal advies
15 juli 2019 - Lieve Nelissen

Een fiscale controle in 2019?

Wat zijn de aandachtspunten in 2019?

Lees meer
Fiscaal advies
8 juli 2019 - Marnix Veracx

Welke voertuigen met 6% btw?

Wat bij aankoop motorhome?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.