Oproep ontwikkelingsprojecten richting TRL- 8 (innovatie)

Subsidies
19 februari 2024 - Tatyana Vitalyova

Oproep ontwikkelingsprojecten richting TRL- 8 (innovatie)

Deze oproep richt zich tot projecten die evolueren richting TRL-niveau 8 en waarin beschreven wordt wat er nog dient te gebeuren alvorens de markt effectief te betreden. Projecten die in aanmerking willen komen voor deze subsidie dienen zich in de fase tussen “development” (TRL 4-7) en “productiefase” (TRL 8-9) te bevinden, m.a.w. (volledig) in het traject tussen TRL7 en TRL8.

Bvb. bij sommige ontwikkelingsprojecten kan het nodig zijn het product na uitvoerige testen in labo, uit te testen in reële gebruiksomstandigheden vooraleer over te kunnen gaan naar de opschaling van het gewenste niveau, met andere woorden testen die tot doel hebben om kennis te verwerven over bepaalde onzekerheden.  

De oproep voor ontwikkelingsprojecten gericht op het bereiken van TRL-8 (Technology Readiness Level) werd op 28 september 2023 gelanceerd en sluit op 30 september 2024 om 12:00 uur 's middags of wanneer het budget is uitgeput.

Projectaanvragen verlopen in twee fasen, eerst een verplichte vooraanmelding via e-mail met specifieke informatie, gevolgd door een effectieve indiening via het onlineportaal. Het budget is voorlopig vastgesteld op 10 miljoen euro, met een maximale subsidie van 3 miljoen euro per project.

Bedrijven kunnen slechts één project indienen en moeten voldoen aan de standaardvoorwaarden voor O&O-steun. Projecten hebben een maximale duur van 24 maanden. De vroegst mogelijke startdatum is de eerste werkdag van de maand volgend op de maand waarin het volledige aanvraagdocument bij VLAIO wordt ingediend. Het is belangrijk om op te merken dat retroactief geen steun kan worden verleend. Dit betekent dat enkel de kosten die gemaakt worden na deze startdatum in aanmerking komen voor subsidie.

Het basissteunpercentage is 25%, waarbij deze verhoogd kan worden tot max. 60% en een maximale subsidie van 3 miljoen euro per project.

Personeelsleden waarvoor je gebruik maakt van de specifieke maatregel van gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor een Young Innovative Company (YIC), kunnen per 1 januari 2022 niet meer op een projectbegroting voor haalbaarheidsstudies, onderzoeks- en/of ontwikkelingsprojecten worden opgenomen.

Na de indiening van de effectieve projectvoorstellen worden deze beoordeeld door een selectiecomité en voor projecten met meer dan € 500.000 steun worden externe experten ingeschakeld. De evaluatiecriteria zijn beschreven in het toelichtingsdocument, met aandacht voor kennisopbouw en uitdagingen.

Interessante bijlagen om door te nemen ter voorbereiding van je subsidieaanvraag (op voorhand, nog voor je van start gaat):

  • Technology readiness levels (TRL’s)
  • Beoordelingscriteria van VLAIO voor haalbaarheidsprojecten
  • Alle templates

Klik hier: Technology readiness levels (TRL’s)

Twijfel je over deze of andere subsidies of initiatieven? Of gehoord van een premie, maar lijkt het te ingewikkeld? Zoek je ondersteuning bij de opmaak van je subsidieaanvraag? Neem gerust contact op met ons, we helpen je graag verder. Zo bespaar je tijd en ben je zeker dat de aanvraag juist gebeurt.

Projecten dienen ook uitdagingen en een feedbacklus voor verdere ontwikkeling te bevatten: dit betekent dat na afronding van het project nog acties nodig zijn om de ontwikkeling te commercialiseren op basis van inzichten verworven in het gesteunde project. 

TRL-niveau 8 wordt gedefinieerd als het volledig operationeel zijn van de innovatie of het product. Dit houdt in dat het de verwachtingen inlost en er geen verdere problemen zijn. In deze fase wordt gekeken hoe de innovatie of het product op de markt kan worden gebracht maar er wordt nog geen omzet door gegenereerd.

terug naar overzicht

Tatyana Vitalyova

Subsidieadviseur
+32 (0)56 222 602

Gerelateerde artikels

Subsidies
19 april 2024 - Tatyana Vitalyova

Innovatieve Starterssteun: een nieuwe horizon voor startende ondernemingen

Dit programma is speciaal ontworpen om innovatieve startups met een sterk groeipotentieel een duwtje in de rug te geven.

Lees meer
Subsidies
19 februari 2024 - Tatyana Vitalyova

Oproep ontwikkelingsprojecten richting TRL- 8 (innovatie)

Vergevorderde O&O projecten >> ontwikkelingsprojecten richting TRL-8

Lees meer
Subsidies
19 februari 2024 - Tatyana Vitalyova

Subsidies ontwikkelingsproject (innovatie)

Een ontwikkelingsproject is een strategische inspanning die bedrijven ondernemen om innovatieve ideeën om te zetten in concrete, rendabele activiteiten.

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!