Optiestelsel verhuren met btw naar de koelkast

Fiscaal advies
20 november 2017 - Serge Mesotten

Optiestelsel verhuren met btw naar de koelkast

In principe is de verhuur van een onroerend goed vrijgesteld van btw. In het zgn. Zomerakkoord was er echter sprake van om een optie te voorzien om ‘professionele’ verhuringen alsnog aan btw te onderwerpen, maar de regering is daar nu echter op teruggekomen. Er wordt in principe nog wel een versoepeling voorzien voor de verhuring van kantoorruimte. We lichten toe…

In het Btw-wetboek is een algemene vrijstelling voorzien voor de verhuur van onroerende goederen zoals de verhuur van een kantoorruimte, behoudens een aantal uitzonderingen zoals voor de verhuur van een opslagruimte en voor de stalling van voertuigen. De btw-vrijstelling heeft weliswaar toch gevolg dat er geen btw-nummer moet aangevraagd worden en dat er geen btw moet gerekend worden op de verhuring. Het nadeel daarvan is echter dat u dan geen recht op btw-aftrek heeft op de kosten die met de verhuur verband houden.

In het zgn. Zomerakkoord was echter te lezen dat daaraan zou tegemoet gekomen worden door een optiestelsel in te lassen, althans voor ‘professionele’ verhuringen. Daar bleef het echter bij. Het was intussen tijd dus reikhalzend uitkijken naar de voorwaarden die in dat verband zou worden opgelegd door onze regering. Het lange wachten werd echter in de kiem gesmoord en de geplande maatregel zal er dus niet komen. Blijkbaar lagen er budgettaire redenen aan de grondslag om het optiestelsel alsnog af te voeren.

Toch is er nog goed nieuws. Bij de verhuring van een opslagruimte met daarin een kantoorruimte voor het beheer van de opslag, mag de oppervlakte van de kantoorruimte niet meer bedragen dan 10% in vergelijking met de totale oppervlakte. Wordt die 10% overschreden, dan is alsnog algemene btw-vrijstelling van een onroerend goed/kantoorruimte van toepassing met gevolg dat er alsnog geen btw kan gerecupereerd worden op de kosten die met de verhuur verband houden. De regering zou hier nu aan tegemoet komen door de 10% op te trekken naar 50%. In principe zou de versoepelde maatregel wel enkel gelden voor huurcontracten die vanaf 1 januari 2018 gesloten worden. Wordt dus nog vervolgd…

terug naar overzicht

Serge Mesotten

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
26 januari 2021 - Serge Mesotten

Bijkomende voorwaarden laadstations

Welke extra voorwaarden?

Lees meer
BTW, Fiscaal advies
29 september 2021 - Stefaan Kindt

Afstandsverkopen voor micro-ondernemingen

Micro-ondernemingen: verkoopdrempel van € 10.000! 

Lees meer
Fiscaal advies
29 september 2021 - Ronny Veys

Aftrek autokosten verder aan banden gelegd

De vergroening deel II

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!