Optionele verhuur met btw, wetsontwerp ingediend

Fiscaal advies
17 september 2018 - Dirk van Collie

Optionele verhuur met btw, wetsontwerp ingediend

Vanaf 1 januari 2019 zal er kunnen geopteerd worden om de verhuur van een onroerend goed, dat in principe is vrijgesteld van btw, toch met btw te laten verlopen. Onlangs werd het wetsontwerp te zake ingediend in de Kamer. Daarin worden ook een aantal zaken aangehaald die van belang zijn in kader van een onroerende verhuur.

Aanvankelijk zou de optionele regeling voor verhuur met btw op 1 oktober 2018 in werking treden, maar dat is uitgesteld naar begin volgend jaar. De datum van 1 oktober 2018 blijft wel gelden voor de opeisbaarheid van de btw, nl de datum van de factuur, wetende dat de factuur in principe uiterlijk de 15e van de maand volgend op de maand waarin de dienst voltooid is, moet uitgereikt worden. Wordt er echter een voorschot gevraagd, dan moet die wel onmiddellijk gefactureerd worden. Concreet, de werken mogen dus al vóór 1 oktober 2018 gestart zijn, maar die facturatie moet wel ten vroegste vanaf die datum geschieden.

Die optionele regeling geldt in principe immers enkel voor nieuwe gebouwen die verhuurd worden aan professionele gebruikers. De btw op de oprichting van het gebouw mag zich m.a.w. ten vroegste vanaf 1 oktober 2018 hebben voorgedaan. Voor de factuur van de aannemer is dit dus van belang, maar niet zozeer voor de factuur van o.m. een architect vermits die diensten niet als eigenlijke bouwkosten worden beschouwd, maar eerder als immateriële diensten. Die kost kan dus gemaakt worden vóór 1 oktober 2018. Hetzelfde geldt voor werken die verband houden met de voorafgaandelijke afbraak van het gebouw zoals sanering- en graafwerken.

Een uitzondering op bovenstaande regel geldt wel voor verhuur van een opslagplaats, zoals een magazijn. Daar mag het gaan om bestaande gebouwen. De verhuur van een magazijn is immers sowieso al onderworpen aan btw, ongeacht aan wie er verhuurd worden (particulier of professionele gebruiker), dus in principe moet er ook niet voor geopteerd worden. Dit moet, in kader van het wetsontwerp, wel genuanceerd worden. Bij verhuur van een magazijn aan een btw-plichtige zou er nl. wel moeten geopteerd worden om te verhuren met btw. Dat geldt sowieso voor nieuwe contracten die vanaf 1 januari 2019 gesloten worden, maar ook voor bestaande huurcontracten, des te meer omdat de 10%-regeling wordt verlaten en er geopteerd wordt voor een hoofdzakelijk (meer dan 50%) criterium. De verhuur van een magazijn, met daarbij een kantoorruimte, kan dus met btw gebeuren zolang de opslag maar het hoofdbestanddeel blijft. De verkoopsruimte moet wel beperkt blijven tot 10%. Contracten die er vandaag de dag niet aan voldoen, maar wel vanaf 1 januari 2019, nl. wanneer nieuwe criterium van meer dan 50% in werking treedt, kunnen vanaf dan ook opteren om de verhuur van kantoor én  opslag met btw te laten gebeuren, voor zover voldaan is aan de voorwaarden ter zake.

terug naar overzicht

Dirk van Collie

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)495 59 83 37

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
25 april 2023 - Stefan Ghijsen

Wat zijn de aangiftetermijnen in 2023 voor de aangiften in de personenbelasting?

Grondige wijziging. 

Lees meer
Fiscaal advies
9 september 2022 - Stefan Ghijsen

Nieuwe berekeningswijze van de 80%-grens voor zelfstandige bedrijfsleiders

Laat uw premie herberekenen.

Lees meer
Fiscaal advies
19 juli 2022 - Stefaan Kindt

Afzonderlijke aanslag van 10% bij ten onrechte aanleggen liquidatiereserve terug te vorderen?

Wat zegt de minister van Financiën?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!