Overdracht van back-up bij een fiscale controle

Juridisch advies
8 mei 2018 - Ronny Veys

Overdracht van back-up bij een fiscale controle

Als boekhouder maakt u wellicht regelmatig een back-up van de boekhoudkundige gegevens van uw klant. In de meeste gevallen behelst zo’n back-up een aantal aanslagjaren, maar hoe zit dat dan als de fiscus bij een controle de overdracht van een back-up vraagt, rekening houdend met het feit dat de fiscus in principe maar drie jaar kan teruggaan. De minister van Financiën heeft op 24 januari 2018 zijn visie daarop gegeven via een antwoord op een parlementaire vraag.

Bij een fiscale controle kan de fiscus in principe drie jaar in tijd teruggaan, tenzij er fiscale fraude in het spel is, in welk geval een controletermijn van 7 jaar geldt. Die regel wordt des te belangrijker wanneer de fiscus een back-up van de boekhoudkundige gegevens van uw klant vraagt om de belastbare inkomsten van uw klant te bepalen. De meeste boekhoudprogramma’s laten echter niet toe om boekjaren af te scheiden waardoor de back-up ook boekjaren gaat bevatten die buiten de controlebevoegdheid vallen.

De vraag is dan of dat u zich achter de beperking van de fiscale controlebevoegdheid in tijd kunt schuilen wanneer de fiscus een back-up opvraagt. De minister heeft daar onlangs positief op geantwoord. Hij geeft te kennen dat zo’n vraag om een back-up steeds een informeel verzoek betreft waarbij de bestaande procedureregels in verband met de rechten en plichten van de fiscale controle moet nageleefd worden en dat op geen enkel moment de rechten van de belastingplichtige, uw klant, in gedrang mag komen. Een controleur dient m.a.w. steeds aan te geven welke aanslagjaren hij wilt controleren. Daarenboven dient uw klant ermee in te stemmen dat zo’n back-up aan de fiscus bezorgd wordt. Ook hebben sommige rechters al geoordeeld dat de fiscus zelfs niet met boetes en/of gerechtelijke procedures mag dreigen als uw klant toch zou weigeren om een back-up te overhandigen.

Indien u, na de toestemming daarvan te hebben bekomen van uw klant, de back-up van zijn boekhoudkundige gegevens aan de fiscus overhandigt, moet die dus beperkt worden tot de te controleren aanslagjaren en dus niet de eerdere jaren die buiten de bevoegdheid van de fiscus vallen en ook niet nog niet-afgesloten boekjaren mogen behelzen. Indien uw boekhoudsysteem dit niet zou toelaten, neemt u dan ook best contact op met uw softwareleverancier om de mogelijkheden te bespreken.

terug naar overzicht

Ronny Veys

+32 (0)50 38 80 04

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Juridisch advies
17 april 2019 - Marty Vankemmel

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Wanneer, wat en hoe? 

Lees meer
Juridisch advies
25 maart 2019 - Dirk van Collie

Eigendomsvoorbehoud inlassen in overeenkomst?

Mogelijkheden tot eigendomsvoorbehoud verruimd.

Lees meer
Juridisch advies
25 april 2019 - Marty Vankemmel

Vanaf 1 mei 2019 treedt nieuw wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking

Hierdoor meer ondernemerschap?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.