Premie gewaarborgd inkomen aftrekbaar?

Fiscaal advies
27 juni 2016 - Stefan Ghijsen

Premie gewaarborgd inkomen aftrekbaar?

Via een verzekering gewaarborgd inkomen kunt u rekenen op een vergoeding in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of ongeval. Aan de minister werd onlangs gevraagd of de belastbaarheid van de verzekeringspremie afhankelijk is van de aftrek van die premie.

In het verleden is er redelijk wat inkt gevloeid over de belastbaarheid en de aftrekbaarheid van de verzekeringspremie voor een gewaarborgd inkomen. De minister geeft nu duidelijk te kennen dat de belastbaarheid louter en alleen wordt bepaald door het doel van het verzekeringscontract. U dient dus in de eerste plaats te kijken naar de bewoordingen van uw contract en wat daarin concreet staat opgenomen.

Wordt in uw verzekeringscontract vermeld dat er een geheel of gedeeltelijk inkomensverlies wordt gedekt, dan is een eventuele uitkering bij u privé in ieder geval belastbaar. U betaalt daarop dan de progressieve belastingtarieven van toepassing in de personenbelasting, dus tot 50%. Dat is dus ook het geval wanneer de verzekering werd afgesloten door uw vennootschap en u daarin in uw privénaam wordt aangeduid als begunstigde van een eventuele uitkering. Wanneer het doel van uw verzekeringscontract er echter in bestaat een zgn. fysiologische en/of economische invaliditeit te dekken, dan is de uitkering bij u privé niet belastbaar.

Ingeval van die fysiologische en/of economische invaliditeitsdekking kunt u of uw vennootschap – afhankelijk van wie de verzekering heeft aangegaan – die verzekeringspremie ook niet fiscaal in mindering brengen als een beroepskost. Dat is dan de keerzijde van de medaille. Wordt er een inkomensverlies gedekt, dan kan de verzekeringspremie wel in aftrek worden genomen. In een antwoord op een parlementaire vraag van 27 april 2016 bevestigt de minister dat de aftrekbaarheid van de verzekeringspremie geenszins invloed heeft op de belastbaarheid van uw verzekeringsuitkering. M.a.w. indien er een inkomensverlies wordt vergoed, is de uitkering altijd belastbaar ongeacht u of uw vennootschap die premie al dan niet fiscaal in mindering heeft gebracht. U of uw vennootschap doet er dan een goede zaak mee om de verzekeringspremie dan sowieso als een aftrekbare beroepskost in te brengen want u wordt er privé toch altijd op belast.

Indien uw vennootschap de verzekeringspremie als een beroepskost fiscaal in aftrek neemt en u wordt er privé niet op belast, dan moet u daar als kers op de taart zelfs geen privé belastbaar voordeel op betalen. Dat is nog eens mooi meegenomen, maar het moge duidelijk zijn dat de vermeldingen in uw verzekeringscontract van primordiaal belang zijn. Heeft u hieromtrent enige twijfels, dan sluit u dit best voorafgaandelijk even kort met uw verzekeringsmakelaar en/of boekhouder.

terug naar overzicht

Stefan Ghijsen

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)477 34 93 42

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
25 april 2023 - Stefan Ghijsen

Wat zijn de aangiftetermijnen in 2023 voor de aangiften in de personenbelasting?

Grondige wijziging. 

Lees meer
Fiscaal advies
9 september 2022 - Stefan Ghijsen

Nieuwe berekeningswijze van de 80%-grens voor zelfstandige bedrijfsleiders

Laat uw premie herberekenen.

Lees meer
Fiscaal advies
19 juli 2022 - Stefaan Kindt

Afzonderlijke aanslag van 10% bij ten onrechte aanleggen liquidatiereserve terug te vorderen?

Wat zegt de minister van Financiën?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!