Referentie CO2-uitstoot voor 2017 gekend

Fiscaal advies
20 december 2016 - Serge Mesotten

Referentie CO2-uitstoot voor 2017 gekend

Vanaf 1 januari 2017 wordt een nieuwe referentie CO2-uitstoot van kracht die verlaagd werd in vergelijking met de thans geldende norm waardoor u als zaakvoerder privé zwaarder belast wordt op de wagen die uw vennootschap u gratis ter beschikking stelt. Krijgt u daarenboven een gratis tankkaart, dan heeft dit ook gevolgen voor uw vennootschap.

Krijgt u van uw werkgever of uw vennootschap gratis een wagen ter beschikking dat moet u daar privé belastingen op betalen in de vorm van een zgn. voordeel alle aard. Dat voordeel wordt berekend volgens een wettelijke formule waarin o.m. de CO2-uitstoot van uw wagen een relevante factor uitmaakt. Hoger hoe de CO2-uitstoot van uw wagen in vergelijking met de referentie CO2-uitstoot, hoe meer voordeel u privé moet betalen. Voor 2017 wordt die norm verlaagd naar 105 g/km voor een benzine-, LPG of wagen op aardgas en naar 87 g/km voor een dieselauto. Dit leidt dan in principe tot een hoger voordeel en dus meer privébelasting.

Toch moet die gedachtegang gerelativeerd worden. In de formule voor de berekening van het voordeel wordt immers ook rekening gehouden met de leeftijd van uw auto. Er wordt nl. een ouderdomscorrectie toegepast gaande van 6% voor een wagen van 1 jaar oud tot maximaal 30% voor een wagen van 7 jaar oud. Doorgaans wordt het hogere voordeel alle aard ten gevolge van lagere referentie CO2-uitstoot gecompenseerd door de leeftijd van uw wagen. Heeft u daarenboven een elektrische wagen, dan hoeft u zich al helemaal niets aan te trekken vermits die geen enkele CO2-uitstoot hebben. De lagere CO2-norm kan daar dus sowieso geen enkele invloed op hebben.

Op dat voordeel wordt ook uw vennootschap belast via een verworpen uitgave dat berekend als een percentage wordt op uw voordeel alle aard. Vanaf 1 januari 2017 wordt dat percentage echter verhoogd van 17% naar 40% voor zover uw vennootschap uw tankkosten betaalt. Dit wordt zeer ruim bekeken. Het gebruik van o.m. een gratis tankkaart of terugbetaling van tankbonnetjes leidt er dan toe dat uw vennootschap meer dan het dubbele vennootschapsbelasting op die verworpen uitgave zal moeten betalen. U kunt natuurlijk uw tankkosten privé ten laste nemen, maar als u dat geld dan uit uw vennootschap moet halen dan betaalt u daarop uiteraard ook bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen. Uw dossierbeheerder kan u daarover meer bijkomende informatie verschaffen.

terug naar overzicht

Serge Mesotten

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
25 april 2023 - Stefan Ghijsen

Wat zijn de aangiftetermijnen in 2023 voor de aangiften in de personenbelasting?

Grondige wijziging. 

Lees meer
Fiscaal advies
9 september 2022 - Stefan Ghijsen

Nieuwe berekeningswijze van de 80%-grens voor zelfstandige bedrijfsleiders

Laat uw premie herberekenen.

Lees meer
Fiscaal advies
19 juli 2022 - Stefaan Kindt

Afzonderlijke aanslag van 10% bij ten onrechte aanleggen liquidatiereserve terug te vorderen?

Wat zegt de minister van Financiën?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!