Regeling omtrent zgn. deeleconomie binnenkort van kracht

Fiscaal advies
7 februari 2017 - Laurens Snauwaert

Regeling omtrent zgn. deeleconomie binnenkort van kracht

Reeds midden vorig jaar werd er een regeling uitgewerkt om inkomsten uit de zgn. deeleconomie een aparte fiscale behandeling te laten ondergaan. De verdere uitvoeringsbesluiten daaromtrent werd onlangs gepubliceerd waardoor de fiscale regeling voor die inkomsten vanaf 1 maart 2017 van kracht wordt.

Met inkomsten uit die zgn. deeleconomie worden de inkomsten beoogd die een particulier buiten zijn beroepswerkzaamheid haalt uit diensten die hij via bepaalde door de overheid erkende elektronische platformen aanbiedt aan andere particulieren. De verkoop van goederen valt echter niet onder die regeling. Toen de regeling vorig jaar in het leven werd geroepen, waren er nog geen uitvoeringsbesluiten genomen omtrent die elektronische platformen. Recentelijk werd echter bepaald aan welke voorwaarden die elektronische platformen moeten voldoen om erkend te worden en welke procedure daarbij moet doorlopen worden.

De inkomsten die een particulier via die erkende websites behaalt, worden dan niet als een beroepsinkomen beschouwd, maar als een aparte categorie binnen de zgn. diverse inkomsten. Op die inkomsten moeten dan 20% belastingen betaald worden, maar er geldt echter nog een kostenforfait van 50% waardoor de effectieve belastingdruk op 10% komt. De inkomsten dienen wel beperkt te worden tot € 5.100 (inkomstenjaar 2017). Zit u daar één eurocent boven, dan wordt vermoed dat het om een beroepsinkomen gaat tenzij u het tegenbewijs kunt leveren. Die kwalificatie naar een beroepsinkomen geldt dan niet enkel voor het jaar waarin u dat bedrag van € 5.100 overschrijdt, maar ook voor het daaropvolgende jaar.

De belastingen op de inkomsten uit die deeleconomie moet ineens worden ingehouden door het platform waarop de diensten aangeboden worden. Zij moeten die dan doorstorten naar de Staat. Daarenboven zullen die platformen ook jaarlijks vóór 28 februari een samenvattende opgave en fiche moet opstellen en die elektronisch moeten doorsturen aan de fiscus. Ook dat werd recentelijk vastgelegd.

terug naar overzicht

Laurens Snauwaert

Vennoot Alaska Brugge
+32 (0)50 38 80 04

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
26 januari 2021 - Serge Mesotten

Bijkomende voorwaarden laadstations

Welke extra voorwaarden?

Lees meer
BTW, Fiscaal advies
29 september 2021 - Stefaan Kindt

Afstandsverkopen voor micro-ondernemingen

Micro-ondernemingen: verkoopdrempel van € 10.000! 

Lees meer
Fiscaal advies
29 september 2021 - Ronny Veys

Aftrek autokosten verder aan banden gelegd

De vergroening deel II

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!