Registreren als dienstverlener aan vennootschap?

Accountancy
23 juli 2018 - Dirk van Collie

Registreren als dienstverlener aan vennootschap?

In het kader van de anti-witwaswetgeving heeft een recente wet belangrijke gevolgen teweeg gebracht voor dienstverleners aan vennootschappen. Vanaf 1 september 2018 moeten zij zich nl. registreren bij de Algemene Directie K.M.O.- beleid van de FOD Economie. Voor wie en voor welke diensten geldt die registratie?

De wet die dienstverleners verplicht zich te registreren bij de FOD economie dateert van 29 maart 2018. De registratieplicht geldt zowel voor natuurlijke als rechtspersonen die beroepsmatig diensten verlenen, maar niet alle diensten komen in aanmerking. Het gaat nl. alleen om de deelneming aan de aan- of verkoop van aandelen van niet-beursgenoteerde vennootschappen, de verschaffing van een maatschappelijke zetel, of de verschaffing van een administratief, bedrijfs- of correspondentieadres en andere daarmee samenhangende diensten aan een ondernmeming, rechtspersoon of soortgelijke juridische constructie. Advocaten, notarissen, accountants, bedrijfsrevisoren en financiële instellingen zijn sowieso uitgesloten van die verplichte registratie vermits zij reeds zijn onderworpen aan de strenge anti-witwaswetgeving. Een dubbele registratie zou voor hen dan teveel van het goede zijn.

De registratie is wel aan een aantal voorwaarden onderworpen die verschillen naargelang de dienstverlener een natuurlijke persoon of rechtspersoon is. Beiden moeten vooreerst geldig zijn ingeschreven bij het Kruispuntbank van Ondernemingen. Natuurlijke personen mogen daarenboven niet ontzet zijn uit hun politieke en burgerlijke rechten en niet in staat van faillissement zonder eerherstel verklaard zijn. Tenslotte mogen zij niet veroordeeld zijn in België of in een EU-lidstaat tot een criminele straf, een gevangenisstraf zonder uitstel van ten minste 6 maanden voor een misdrijf wegens valsmunterij, valsheid in geschrifte, diefstal, afpersing, heling of misbruik van vertrouwen. Voor rechtspersonen gelden dezelfde voorwaarden met dien verstande dat die dan moeten vervuld zijn in hoofde van het wettelijke bestuursorgaan of de werkelijke leiding van de rechtspersoon in kwestie.

De wet treedt vanaf 1 september 2018 in werking en vanaf dan zullen dienstverleners die de hierboven vermelde diensten verlenen, zich moeten registreren bij de Algemene Directie K.M.O-beleid van de FOD Economie. De registratie moet gebeuren voorafgaandelijk aan de dienstverlening, maar er is een overgangsperiode voorzien. Wie nl. nu reeds die diensten al aanbiedt, heeft 6 maanden de tijd na de inwerkingtreding van de wet om zich in orde te stellen. Indien een dienstverlener zich niet registreert of niet langer aan de voorwaarden tot registratie voldoet en alsnog diensten verschaft, riskeert een geldboete van 250 tot 100.000 euro.

terug naar overzicht

Dirk van Collie

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)495 59 83 37

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
4 mei 2020 - Marnix Veracx

Nieuwe circulaire over dagontvangstenboek

Op papier of digitaal

Lees meer
Accountancy
16 maart 2020 - Benedikt Torney

Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing in de bouwsector

Wanneer ploegenarbeid?

Lees meer
Accountancy
9 maart 2020 - Lieve Nelissen

Voorafbetalen in 2020

Wat zijn de data?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.