Schenken van familiale onderneming vanaf 1 september 2018 anders?

Juridisch advies
19 december 2017 - Dirk van Collie

Schenken van familiale onderneming vanaf 1 september 2018 anders?

Op de schenking van familiale ondernemingen of vennootschappen dient geen schenkbelasting betaald te worden. Vanaf 1 september 2018 treedt er echter een nieuw erfrecht in werking. De vraag is dan of dat nieuwe erfrecht gevolgen heeft op die overdrachten van een familiebedrijf met vrijstelling van schenkbelasting.

De vrijstelling van schenkbelasting op de overdracht van een familiebedrijf geldt zowel voor eenmanszaken als voor vennootschappen. Het is wel vereist dat het om een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit, of een vrij beroep gaat. Management- en patrimoniumvennootschap kunnen van die gunstige regeling bijgevolg geen gebruik maken. Als het een familiale vennootschap betreft, dan moet de schenker minstens 50% van de aandelen in volle eigendom bezitten, of minstens 30% van de aandelen in volle eigendom hebben als hij samen met een of meer andere aandeelhouders eigenaar is van de vennootschap. In dat laatste geval is nog wel vereist dat de schenker met één andere aandeelhouder 70% van de aandelen van de vennootschap in volle eigendom heeft, of samen met twee andere aandeelhouders 90% van de aandelen van de vennootschap in volle eigendom heeft.

Onder het huidige erfrecht wordt de waarde van de onderneming bepaald op het ogenblik van de schenking. Is de waarde van de onderneming op moment van overlijden dan gestegen, dan gaat men er vanuit de die waardestijging gewoonweg te danken is aan de inspanningen van diegene die het bedrijf overnam. Vanaf 1 september 2018 wijzigt dit echter vermits er dan vertrokken wordt van de waarde bij het overlijden van de schenker. Stel dat een vader 3 zonen heeft en de aandelen van zijn familiale vennootschap met een waarde van 1.000 wil schenken aan twee zonen. De vader wenst zich echter het vruchtgebruik voor te behouden om o.m. nog wat controle te kunnen behouden. Op vandaag dienen de twee zonen de aandelen in te brengen aan een waarde van 1.000, zijnde de waarde op datum van de schenking. In het nieuwe erfrecht moeten de twee zonen de aandelen, gelet op het voorbehoud van vruchtgebruik, inbrengen aan de waarde op datum van overlijden van de vader. Is dat bv. 1.500, dan zullen m.a.w. de inspanningen van de twee actieve zonen die resulteren in 500 waardestijging gedeeld moeten worden met de derde niet-actieve zoon. De nieuwe regeling zorgt er dus voor dat elk kind gelijk wordt behandeld.

 

De nieuwe regeling is ook van toepassing op schenkingen gedaan vóór 1 september 2018. Dit kan echter voorkomen worden door een verklaring voor de notaris af te leggen waardoor de huidige regels van toepassing blijven. De huidige regelgeving blijft dan wel van toepassing op alle reeds gedane schenkingen. Het is ook mogelijk om punctuele erfovereenkomst te sluiten waarin de waarde op de dag van de schenking wordt vast geklikt. Het is dan wel noodzakelijk dat alle kinderen daarmee dan akkoord gaan.

terug naar overzicht

Dirk van Collie

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)495 59 83 37

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Juridisch advies
4 november 2019 - Alexander Colaert

Besturen met arbeidsovereenkomst niet meer toegestaan

Ook niet voor een andere functie?

Lees meer
Juridisch advies
4 oktober 2019 - Alexander Colaert

Te laat met uw UBO-aangifte?

Gedoogbeleid voor diegene die de deadline niet halen.

Lees meer
Juridisch advies
24 september 2019 - Alexander Colaert

Help, mijn vennootschapsvorm bestaat straks niet meer

Welke weg en welke komen terug als variant?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.