Schenken van niet-voedingsmiddelen vrij van btw

Fiscaal advies
9 september 2019 - Serge Mesotten

Schenken van niet-voedingsmiddelen vrij van btw

Een btw-plichtige die goederen uit zijn voorraad wegneemt om die te gebruiken voor privédoeleinden, doet daarmee een onttrekking inzake btw. Bij wet van 7 april 2019 werd daarop wel een uitzondering voorzien, nl. het weggeven van niet-voedingsmiddelen aan liefdadigheidsinstellingen. De toepassingsvoorwaarden daarvoor moeten nog bij K.B. worden vastgelegd, maar in afwachting daarvan het de btw-Administratie reeds het nodige gedaan via een circulaire van  13 juni 2019.

Het neutraliteitsprincipe inzake btw is duidelijk. Een btw-plichtige die goederen koopt voor beroepsdoeleinden kan de btw daarop in principe recupereren. Wanneer die goederen later echter privé worden aangewend, zoals wanneer iemand goederen uit zijn voorraad neemt om die te gaan schenken aan zijn zoon of dochter, dan doet hij/zij een zgn. onttrekking inzake btw. Vermits het recht op btw-aftrek dan moet ‘rechtgezet’ worden, moet er een intern stuk aan zichzelf met btw opgesteld worden en de btw daarop moet dan alsnog doorgestort worden naar de btw-Administratie.

Er zijn een aantal uitzonderingen op een onttrekking, nl. het gratis weggeven van voedingsmiddelen aan liefdadigheidsinstellingen waarvan de voorwaarden bij K.B. werden vastgelegd. Een andere uitzondering betreft het schenken van niet-voedingsmiddelen aan liefdadigheidinstellingen. De voorwaarden daarvan moeten nog bij K.B. worden bepaald, maar in afwachting daarvan heeft de fiscus reeds een circulaire van 13 juni 2019 uitgevaardigd waarin de toepassingsvoorwaarden worden uiteen gezet. Die toepassingsvoorwaarden om aldus niet onder een onttrekking te vallen, moeten worden nageleefd in afwachting van het K.B.

Eerst en vooral bepaalt de fiscus dat luxegoederen zijn uitgesloten van de gunstregeling. Het moet gaan om levensnoodzakelijke, niet-voedingsmiddelen, andere dan goederen die op duurzame wijze kunnen worden gebruikt, die op grond van hun intrinsieke kenmerken, in gelijk welke schakel van het economische circuit, niet meer kunnen worden verkocht tegen de oorspronkelijke commercialisatievoorwaarden. Het moet m.a.w. gaan om goederen die de levenskwaliteit van personen die in armoede leven daadwerkelijk kunnen verbeteren. Voorbeelden die in de circulaire worden aangehaald, zijn o.m. essentiële hygiëneproducten, keukengereedschap, maar ook speelgoed, kleding en schoenen.

Daarnaast kunnen de goederen niet zomaar aan iedereen worden geschonken. Komen o.m. wel in aanmerking een lokale, gemeentelijke, intercommunale, provinciale, gemeenschaps-, gewestelijke of federale administratie of overheid in het kader van hun opdrachten tot het verdelen van materiële hulp aan behoeftige personen. De schenker mag daarenboven geen vergoeding vragen, ook niet voor bepaalde administratieve of logistieke kosten. Dat geldt ook voor de begunstigde instelling. Zij mag in beginsel geen tegenprestatie vragen van de behoeftige personen die (een deel van) de waarde van de goederen vertegenwoordigt. De Administratie aanvaardt echter wel dat de instelling een beperkte bijdrage vraagt die hoogstens de kosten van vervoer, verpakking en opslag dekt.

terug naar overzicht

Serge Mesotten

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
25 mei 2020 - Dirk van Collie

Vruchtgebruik en naakte eigendom eenvoudig uitgelegd

Waarom zou je opteren voor een opsplitsing tussen vruchtgebruik en naakte eigendom?

Lees meer
Fiscaal advies
25 mei 2020 - Dirk van Collie

Fiscale belastbaarheid van de Coronapremies

Belastingvrij!

Lees meer
Fiscaal advies
25 mei 2020 - Marty Vankemmel

Tijdelijke btw-vrijstelling voor invoer

Bepaalde uitzonderingen owv de Coronarisis.

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.