Schenking levensverzekering niet langer dubbel belast

Toekomstplanning
8 december 2016

Schenking levensverzekering niet langer dubbel belast

Via de schenking van een zgn. beleggingsverzekering aan uw kinderen, kunt u serieus wat registratierechten besparen doordat er later geen erfbelasting meer moet betaald worden bij uw overlijden. Het zgn. Vlabel was het daar echter niet mee eens waardoor er tweemaal belasting moest betaald worden, maar een wetsvoorstel dat nu op tafel ligt lijkt daar nu een einde aan te maken.

Gaat u een beleggingsverzekering of zgn. Tak 21- of Tak 23-verzekering schenken aan uw kinderen, dan kunt u dit doen via een “klassieke” configuratie of m.a.w. waarin u optreedt als verzekeringsnemer en uw kind als begunstigde aangeduid wordt van de verzekeringsprestaties die bij het overlijden van de verzekeringsnemer uitgekeerd worden. Wilt u de belegde sommen in uw levensverzekering schenken, dan kunt u die afkopen en de afkoopwaarde aan uw kind schenken. Het gaat dan gewoonweg om de schenking van een geldsom waarop er dan 3% schenkingsrechten verschuldigd zijn. Toch is het niet altijd wenselijk om op die manier te werk te gaan omdat hieraan toch serieus wat kosten kunnen gekoppeld zijn.

U kunt ook een beleggingsverzekering schenken via een zgn. verzekeringsgift waarbij u dan als verzekeringsnemer uw rechten schenkt aan één van uw kind die dan de verzekeringsnemer wordt. Er dient dan 3% schenkbelasting betaald te worden die berekend wordt op de afkoopwaarde van de verzekering. In principe moet er dan geen erfbelasting meer betaald worden omdat er reeds schenkbelasting afgedragen is. Eind vorig jaar besliste het zgn. Vlabel dat er toch erfbelasting verschuldigd is zo het contract geschonken was aan de oorspronkelijke begunstigde en dit zelfs ongeacht het feit dat er al dan niet schenkbelasting betaald werd. Dit standpunt komt er dan op neer dat er tweemaal belastingen moet betaald worden nl. schenk- én erfbelasting. Dit geldt overigens voor overlijdens vanaf 1 maart 2016, of m.a.w. ook voor schenking die vóór die datum dateren.

Op 14 oktober 2016 heeft de Vlaamse regering een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor er definitief een einde wordt gemaakt aan deze onzekerheid inzake dubbele belasting bij een verzekeringsgift. Voortaan zal het bedrag waarop reeds schenkbelasting betaald werd, afgetrokken worden van het bedrag waarop men erfbelasting moet betalen. Enkel de meerwaarde of m.a.w. het verschil tussen de uitkering bij overlijden en de waarde van de polis op het ogenblik van de schenking zal nog belast worden. Hiermee wordt dus een einde gemaakt aan de polemiek rond de schenking van een levensverzekering die reeds geruime tijd aansleept.

terug naar overzicht

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Toekomstplanning
30 april 2020 - Jay Navas Navarro

OPSTART VAN DE BELGISCHE EXITSTRATEGIE

4 mei komt dichterbij...

Lees meer
Fusies en overnames, Juridisch advies, Toekomstplanning
11 december 2019 - Marty Vankemmel

Vastgoedvennootschap schenken tegen 0%?

Uitspraak Vlabel

Lees meer
Toekomstplanning
21 juni 2018 - Stefan Ghijsen

De Penssioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

1 juli 2018: lancering POZ!

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.