Scholingsbeding bij knelpuntberoepen vereenvoudigd

Juridisch advies
4 december 2018 - Peter Hacke

Scholingsbeding bij knelpuntberoepen vereenvoudigd

Een scholingsbeding is een clausule waarin een werknemer die tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst op kosten van de werkgever een opleiding krijgt, zich ertoe verbindt om de werkgever een deel van de opleidingskosten terug te betalen indien hij de onderneming verlaat. De voorwaarden daartoe zijn bijzonder strikt, maar de wetgever heeft recentelijk die voorwaarden versoepeld.

In de eerste plaats kan zo’n scholingsbeding niet voor elke opleiding afgesloten worden. Het moet nl. gaan om een specifieke opleiding die het mogelijk maakt om nieuwe professionele competenties te verwerven die ook buiten de onderneming kunnen worden gebruikt. De opleiding mag daarenboven niet voortvloeien uit een wettelijke of reglementaire bepaling om het beroep uit te oefenen. Ten slotte moet de opleiding  ten minste 80 uur duren of, ingeval dit aantal uren niet wordt bereikt, moeten de kosten ten minste het dubbele bedragen van het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimuminkomen voor werknemers van 21 jaar of ouder, nl. 3.187,52 euro. Als aan één van die voorwaarden niet is voldaan, heeft het scholingsbeding geen uitwerking.

Een scholingsbeding kan maar afgesloten worden als er een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur is. Het beding moet dus schriftelijk worden vastgesteld voor elke werknemer afzonderlijk en ten laatste op het ogenblik waarop de beoogde opleiding aanvangt. Het beding kan dus zowel bij de indiensttreding worden gesloten als tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Het beding moet tevens een aantal verplichte vermeldingen bevatten.

Het jaarloon van de werknemer moet meer dan 34.180 euro bedragen. Vanaf 10 november 2018 eist de wetgever die voorwaarde niet langer voor opleidingen tot beroepen of functies die voorkomen op de gewestelijke lijsten van knelpuntberoepen of moeilijk in te vullen functies. Welke lijst concreet moet geraadpleegd worden, hangt af van de plaats van tewerkstelling in kwestie. Voor Vlaanderen gaat dat meer bepaald om de lijst van de VDAB.

terug naar overzicht

Peter Hacke

Vennoot Alaska Brugge
+32 (0)50 38 80 04

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Juridisch advies
4 december 2018 - Peter Hacke

Scholingsbeding bij knelpuntberoepen vereenvoudigd

Zie lijst VDAB.

Lees meer
Juridisch advies
27 november 2018 - Peter Hacke

Nieuwe belastingvrijstelling voor personeel

Gevolg van het eenheidsstatuut.

Lees meer
Juridisch advies
30 oktober 2018 - Alexander Colaert

Gevolgen nieuw ondernemingsrecht voor niet-handelaren

oa voor u als vrije beroeper

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.