Schorsing coronaschulden tot eind maart

Fiscaal advies
24 februari 2021 - Ronny Veys

Schorsing coronaschulden tot eind maart

De FOD Financiën heeft in februari op haar website bekend gemaakt dat ze de invordering van coronaschulden tijdelijk zal schorsen. We bekijken tot wanneer die gunstmaatregel geldt en welke schulden daarvoor in aanmerking komen.  

Schorsing

De FOD Financiën heeft op 8 februari 2021 op haar website te kennen gegeven om de invordering van zgn. coronaschulden te schorsen. Het gaat voor alle duidelijkheid om een schorsing en niet om een definitieve kwijtschelding. De schorsing is tijdelijk en geldt tot 31 maart 2021. Deze beslissing geldt automatisch en er moet m.a.w geen aanvraag voor ingediend worden. De schorsing is van toepassing op zgn. Coronaschulden die sinds 1 januari 2020 ontstaan zijn. Sommige invorderingshandelingen worden echter niet geschorst, zoals kennisgevingen van schulden aan notarissen, toepassing van de fiscale balans, bewarende maatregelen en stuiting van de verjaring.

Fiscaal en niet fiscaal

De fiscus laat weten dat hieronder zowel fiscale als niet-fiscale schulden vallen. In de eerste plaats gaat het o.m. om belastingschulden, schulden aan de Btw-Administratie. Met niet-fiscale schulden worden schulden bedoeld die verschuldigd zijn aan andere instellingen van de FOD en van diverse overheidsinstellingen, zoals bv. verkeersboetes. Een belangrijke kanttekening evenwel is dat de schorsing ook niet geldt voor schulden die voortvloeien uit een vastgestelde fraude of uit een georganiseerd onvermogen, voor verbeurdverklaringen, voor penale boetes, met in het bijzonder de coronaboetes,  en voor schulden van alimentatievorderingen. Ook de nalatigheidsinteresten blijven gelden tijdens de schorsingsperiode.

Gunst

De gunstmaatregel van de schorsing geldt voor ondernemingen die financieel gezond waren vóór het begin van de coronacrisis, en slechts voor ondernemingen die enkel coronaschulden hebben. Heeft een onderneming dus ook nog schulden van voor 1 januari 2020 aan bv. de fiscus of Btw-Administratie, dan kan er op deze beslissing geen beroep worden gedaan, ook niet voor de coronaschulden. Zoals vermeld, geldt de schorsing tot 31 maart 2021, maar de fiscus vermeldt op zijn website dat dat voorlopig is, dus de maatregel wordt mogelijks nog verlengd.

 

 

terug naar overzicht

Ronny Veys

Vennoot Alaska Brugge
+32 (0)50 38 80 04

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
2 april 2021 - Stefaan Kindt

Actie ondernemen voor uw buitenlands onroerend goed?

KI voor buitenlands onroerend goed?

Lees meer
Fiscaal advies
25 maart 2021 - Benedikt Torney

Uw vennootschapsbijdrage 2021

Uitstel!

Lees meer
Fiscaal advies
15 maart 2021 - Dirk van Collie

Nieuwe fiscale gunstregeling omtrent kwijtschelding huur

Wat zijn de voorwaarden?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!