Sneller recht op uitkering, maar ook sneller aangifte doen

Fiscaal advies
30 januari 2018 - Stefan Ghijsen

Sneller recht op uitkering, maar ook sneller aangifte doen

Kunt u door ziekte uw zelfstandige activiteit niet verder uitoefenen, dan kunt u in aanmerking komen voor een ziekte-uitkering, uitbetaald door je ziekenfonds. Sinds 1 januari 2018 kunt u echter als zelfstandige na 14 dagen aanspraak maken op een uitkering, waar dit vroeger pas mogelijk was na 28 dagen, maar u moet daarvoor dan wel tijdig actie ondernemen…

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten aangesloten in het zgn. maxistatuut genieten via de betaling van de driemaandelijkse wettelijke sociale bijdragen  van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit betekent concreet dat u in geval van arbeidsongeschiktheid aanspraak kunt maken op een uitkering. Als gezinshoofd kunt u dan aanspraak maken op 58,27 euro per dag, terwijl voor een alleenstaande en een samenwonende dat bedrag respectievelijk 46,63 euro per dag en 35,76 euro per dag bedraagt.

Voortaan kunt u op die uitkering aanspraak maken vanaf de 15e kalenderdag van arbeidsongeschiktheid, waar dit vroeger pas mogelijk was na 28 kalenderdagen. Deze uitkering wordt dan uitbetaald door uw mutualiteit. Als zelfstandige heeft u m.a.w. tijdens de eerste 14 dagen van arbeidsongeschiktheid geen recht op een uitkering. Er kan immers pas vanaf de 15e dag van de ongeschiktheid een uitkering uitbetaald worden. Indien u minder dan 15 dagen arbeidsongeschikt bent, bv. 10 dagen buiten strijd omwille van de griep, dan zal kunt u dus geen aanspraak kunnen maken op een uitkering.

Wanneer uw gezondheidstoestand u niet toelaat om uw zelfstandige activiteit uit te oefenen, is het van groot belang om tijdig en correct aangifte te doen van je arbeidsongeschiktheid. De aangifte moet binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste dag van je ongeschiktheid, ingediend worden bij de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds en dus niet bij uw sociaal verzekeringsfonds. De aangifte gebeurt verplicht aan de hand van het geijkte document ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’, ook gekend als document ‘vertrouwelijk’, dat door u en door uw huisarts ingevuld dient te worden. De datum van de aangifte wordt geverifieerd aan de hand van de poststempel, of de datum waarop u de aangifte heeft ingediend in het kantoor van uw ziekenfonds. Een laattijdige aangifte kan ertoe leiden dat je een deel van je uitkering verliest.

terug naar overzicht

Stefan Ghijsen

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)477 34 93 42

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
19 augustus 2019 - Alexander Colaert

Ruling soepel voor plaatsing poorten aan 6% btw

Soepelere voorwaarden.

Lees meer
Fiscaal advies
19 augustus 2019 - Dirk van Collie

Circulaire over samenwerkingsverbanden in (para)medische sector

BTW vrijstelling?

Lees meer
Fiscaal advies
9 augustus 2019 - Laurens Snauwaert

Nog meer goed nieuws inzake 6% btw

Maar vanaf wanneer in werking?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.