Sociale bijdragen 2015 - Check tijdig of aanpassing nodig is!

Fiscaal advies
24 november 2015 - Stefaan Kindt

Sociale bijdragen 2015 - Check tijdig of aanpassing nodig is!

De sociale bijdragen worden vanaf 1 januari 2015 berekend op basis van het netto-belastbaar inkomen van 2015 zelf. Dit geldt zowel voor een startende zelfstandige als voor een gevestigde zelfstandige.
In afwachting van het definitieve inkomen 2015 worden de sociale bijdragen voor gevestigde zelfstandigen berekend op basis van het inkomen van drie jaar geleden, zijnde het inkomen van 2012. Voor een starter gelden voorlopige bijdragen op basis van een forfaitair geschat inkomen.
Het is dan ook zaak om tijdig dit jaar na te kijken of een aanpassing van de sociale bijdragen nodig is zodoende mogelijke onaangename regularisaties/verhogingen worden vermeden.
Volgende scenario’s zijn mogelijk:

a) (Hoger) inkomen 2015 wijkt af van (lager) inkomen 2012: Indien uw inkomen 2015 hoger uitvalt dan uw inkomen van 2012, verhoogt u best nog uw sociale bijdragen in 2015. Zo vermijdt u mogelijke (aanzienlijke) regularisaties nadien.

b) (Lager) inkomen 2015 wijkt af van (hoger) inkomen 2012: Indien uw inkomen 2015 lager uitvalt dan uw inkomen van 2012, kunt u in principe een vermindering van de sociale bijdragen aanvragen. Let wel: er dienen een aantal voorwaarden te worden vervuld en u kunt de sociale bijdragen maar verlagen als bepaalde drempels worden doorbroken (zijnde inkomen <25.740,86 EUR).

c) Uw inkomsten zijn vrij stabiel gebleven, of u kunt ze niet/moeilijk inschatten: U dient niets te ondernemen en u betaalt de bijdrage zoals vermeld op het vervaldagbericht.

d) Toegekende vermindering sociale bijdragen in 2015 stemt niet overeen met uw uiteindelijk inkomen in 2015: Begin 2015 bekwam u van uw sociaal verzekeringsfonds een verlaging van sociale bijdragen op basis van een welbepaald inkomen (bvb. inkomensdrempel van <25.740,86 EUR), dat aanzienlijk lager was dan het voorlopig door uw sociaal verzekeringsfonds vooropgestelde inkomen (bvb. 50.000 EUR). Nu blijkt dat uw totale inkomen 2015 hoogstwaarschijnlijk toch een pak hoger zal liggen dan de inkomensdrempel van 25.740,86 EUR. In dergelijk geval is het absoluut aangewezen om zo spoedig mogelijk dit jaar nog een aanvullende storting aan sociale bijdragen te betalen en dit teneinde aanzienlijke verhogingen (3% per kwartaal en 7% per jaar) te vermijden.

Wij raden u dan ook aan om hiervoor even contact op te nemen met ons kantoor waarbij wij u graag bijstaan om de nodige aanpassingen tijdig door te voeren.

terug naar overzicht

Stefaan Kindt

Gedelegeerd bestuurder Alaska Kortrijk-Ieper Managing Director Alaska ESV
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 74 85 08

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
26 januari 2021 - Serge Mesotten

Bijkomende voorwaarden laadstations

Welke extra voorwaarden?

Lees meer
BTW, Fiscaal advies
29 september 2021 - Stefaan Kindt

Afstandsverkopen voor micro-ondernemingen

Micro-ondernemingen: verkoopdrempel van € 10.000! 

Lees meer
Fiscaal advies
29 september 2021 - Ronny Veys

Aftrek autokosten verder aan banden gelegd

De vergroening deel II

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!