Sociale huisvesting aan 12% btw voortaan ook voor u!

Fiscaal advies
20 december 2016

Sociale huisvesting aan 12% btw voortaan ook voor u!

Openbare besturen die woningen aanbieden in het kader van sociale huisvesting kunnen voor de oprichting of de bouw ervan genieten van een verlaagd tarief van 12% btw. Vanaf 1 januari 2017 zal ook een particulier kunnen genieten van dat verlaagd btw-tarief. Wat zijn dan concreet de voorwaarden daartoe?

Voor de aankoop, de oprichting of voor de verbouwingen aan een bestaande woning die te huur of te koop worden gesteld aan bepaalde categorieën van personen kunnen sommigen thans genieten van een verlaagd btw-tarief. Dat is nl. het geval voor gewestelijke huisvestingsmaatschappijen die hiervoor 6% btw kunnen genieten. Daarnaast is er in dit geval nog een tarief van 12% btw voor openbare besturen zoals o.m. een gemeente, provincie, OCMW of een intercommunale.

Particulieren kunnen van dit verlaagd tarief echter nooit gebruik maken, maar daar komt vanaf 1 januari 2017 dus verandering in. Ook uw vennootschap kan daarvan dan gebruik maken. Gaan zij vanaf dan een woning laten bouwen of aankopen met de bedoeling om die op de sociale verhuurmarkt aan te bieden, dan kunnen zij ook gebruik maken van dat 12% btw-tarief voor de aankoop of bouw ervan. Daarenboven geldt in Vlaanderen en Wallonië een specifieke belastingvermindering voor wie als particulier een woning van minstens 15 jaar oud laat renoveren en de kostprijs van de renovatiewerken een bepaald minimumbedrag bedragen. Die renovatie kan dan in principe geschieden aan 6% btw voor zover de woning in kwestie dan minstens 10 jaar in gebruik genomen werd.

De voorwaarde voor het 12% btw-tarief is dan uiteraard dat de desbetreffende woning effectief te huur wordt gesteld in het kader van een sociaal beleid. Dat betekent concreet de verhuur via een tussenpersoon of een zgn. sociale operator moet geschieden en meer bepaald dat u uw woning dan verhuurt aan o.m. een OCMW, een sociale huisvestingsmaatschappij die het dan op zijn beurt verhuurt aan sociaal minderbedeelden. Op het btw-kantoor moet u daarvoor een verklaring afleggen zodat uw aannemer of verkoper weet dat het 12% btw-tarief van toepassing is.

Daarenboven moet die verhuur geschieden voor een bepaalde minimale huurperiode, nl. voor 15 jaar. Een eensluidend afschrift van uw verhuurcontract moet u binnen de maand na ondertekening ervan aan het btw-kantoor bezorgen. Gaat u uw verhuring aan de sociale tussenpersoon stopzetten binnen die 15 jaar, dan heeft u in feite ten onrechte van het 12% btw-tarief genoten. U zult dan bijgevolg 9% btw moeten bijbetalen vermits dan immers het normale btw-tarief van 21% van toepassing is.

terug naar overzicht

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
4 augustus 2020 - Benedikt Torney

Vlaamse steun voor evenementensector via terugbetaalbaar voorschot

Om nieuwe evenementen voor te bereiden!

Lees meer
Fiscaal advies
4 augustus 2020 - Lieve Nelissen

Consumptiecheque nader geregeld

Wat zijn de voorwaarden?

Lees meer
Fiscaal advies
27 juli 2020 - Stefaan Kindt

Belastingvermindering bij investering in startende vennootschap toegelicht

Wat is een startende vennootschap,

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.