Soms is uitstel van belasting even leuk als afstel ervan

Accountancy, Audit
11 november 2015 - Ronny Veys

Soms is uitstel van belasting even leuk als afstel ervan

Het uitstellen van de betaling van belasting, kan soms even aangenaam zijn als het afstel ervan.
Wanneer een vennootschap-huurder, een paar jaar huur in één keer vooruit betaalt, dan kan zij dat in één keer in aftrek nemen.
De belasting hiervan bij de verhuurder daarentegen kan gespreid worden over de periode waarop de vooruitbetaling slaat, mits het schriftelijk akkoord van de verhuurder.
Op die manier kan de vennootschap-huurder een grote aftrek realiseren, die pas op termijn belast wordt bij de verhuurder, of zelfs niet, wanneer deze huur wordt gecompenseerd met intresten op leningen op onroerend goed.
Dit principe staat nu vast, na diverse rechtelijke uitspraken. En ook de fiscus lijkt zich hierbij neergelegd te hebben. Dit was niet altijd evident in het verleden.
In principe volgt het fiscaal recht immers het boekhoudrecht, tenzij er uitdrukkelijk van afgeweken wordt.

Volgens het boekhoudrecht moeten kosten geboekt worden in het jaar waarop ze slaan.
Wanneer dus huur wordt vooruitbetaald, dan moet de aftrek ervan gespreid worden over de huurperiode waarop de betaling slaat.
Het fiscaal recht daarentegen bepaalt dat alle uitgaven die gedaan of gedragen zijn in het jaar, als beroepskosten aftrekbaar zijn. De vooruitbetaalde huur kan dus in één keer in het jaar van betaling in aftrek genomen worden.
Vermits het fiscaal recht uitdrukkelijk afwijkt van het boekhoudrecht, dient enkel rekening gehouden te worden met het fiscaal recht.
Dit biedt mogelijkheden voor vennootschappen die op het einde van het boekjaar onverwacht hoge winsten gerealiseerd hebben.

terug naar overzicht

Ronny Veys

Vennoot Alaska Brugge
+32 (0)50 38 80 04

Gerelateerde artikels

Accountancy, Audit
1 oktober 2016

Geen klantenlisting meer voor een zgn. kleine ondernemer?

Valt u onder de btw-vrijstellingsregeling voor een zgn. kleine ondernemer, dan bent u vrijgesteld van een aantal btw-verplichtingen zoals het indienen van btw-aangiften. 

Lees meer
Accountancy, Audit
28 september 2016 - Dominique Berteloot

Duidelijkheid over de gespreide taxatie van een zgn. gedwongen meerwaarde

Gespreide wat?

Lees meer
Accountancy, Audit
25 juli 2016 - Serge Mesotten

Btw-vrijstelling voor kostdelende verenigingen aangepast

Een groepering die georganiseerd is in een zgn. kostendelende vereniging kan genieten van een btw-vrijstelling indien de voorwaarden daartoe vervuld zijn. Sinds 1 juli 2016 werden die voorwaarden echter aangepast om die meer in overeenstemming te brengen met de Btw-richtlijn. We lichten de voornaamste wijzigingen toe.

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!