Soortgelijke weldadigheidsinstellingen voor vrijstelling OV!?

Fiscaal advies, VZW Huis
3 mei 2018 - Laurens Snauwaert

Soortgelijke weldadigheidsinstellingen voor vrijstelling OV!?

De onroerende voorheffing (OV) is een gewestelijke belasting die betaald moet worden op (on)bebouwde onroerende goederen. In sommige gevallen geldt er echter een vrijstelling wanneer die onroerende goederen een bijzondere bestemming krijgen, zoals dat o.m. het geval is bij een ziekenhuis of een rusthuis. In de wet worden ook soortgelijke weldadigheidsinstellingen vermeld, maar wat dient daaronder te worden verstaan?

De onroerende voorheffing (OV) die u jaarlijks betaald, wordt berekend op het kadastraal inkomen (KI) van uw grond en/of gebouw. In sommige gevallen wordt u daarvan echter vrijgesteld, nl. wanneer onroerend goed een bestemming krijgt zoals bv. een kliniek of vakantiehuis voor jongeren. Daarnaast geldt die vrijstelling ook voor onroerende goederen die zonder winstoogmerk als weldadigheidsinstelling een soortgelijke bestemming krijgen. In het verleden heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat daaronder enkel fysieke of geestelijke zorgverstrekking onder kan vallen. Een sociale werkplaats waarbij bepaalde doelgroepen in een beschermende arbeidsomgeving worden tewerkgesteld zou daar volgens cassatie dus niet onder vallen.

Recentelijk heeft ook het Grondwettelijk Hof zich ook over de materie moeten buigen. In de zaak die voor het Hof kwam ging het om een VZW die tot o.m. doel heeft kwetsbare gezinnen op te vangen en herbruikbare goederen terug aan te bieden op de markt en in dat verband tewerkstelling aan te bieden aan bepaalde doelgroepen. De VZW meent dan ook dat zij recht heeft op de vrijstelling van OV voor soortgelijke weldadigheidsinstellingen, maar het Vlaamse gewest is het daar niet mee eens. De rechter in eerste aanleg die zich over de zaak moest uitspreken, stelde daarvoor een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.

Het Hof is daarbij heel duidelijk. De vrijstelling voor soortgelijke weldadigheidsinstellingen enkel en alleen verlenen aan instellingen die fysieke of geestelijke zorgen verstrekken, schendt het gelijkheidsbeginsel. Ook andere zorgen, zoals maatschappelijke en sociale zorgverstrekking, moet volgens het Hof in aanmerking komen voor de vrijstelling. Voor andere instellingen, zoals een ziekenhuis, wordt dat onderscheid in de wet immers niet gemaakt. Het mag dan ook niet gemaakt worden voor die soortgelijke weldadigheidsinstellingen, aldus het Hof. Het valt nog af te wachten hoe de gewesten daarop gaan reageren. Zo heeft het Brussels Hoofdstedelijk gewest het decreet ter zake al aangepast door soortgelijke weldadigheidsinstellingen te vervangen door centra waar fysieke of psychische zorgen worden verleend.

terug naar overzicht

Laurens Snauwaert

Vennoot Alaska Brugge
+32 (0)50 38 80 04

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies, VZW Huis
3 februari 2020 - Ronny Veys

Hoeveel vrijwilligersvergoeding in 2020?

Verhoogde jaargrens voor 3 categorieën

Lees meer
Fiscaal advies, VZW Huis
3 mei 2018 - Laurens Snauwaert

Soortgelijke weldadigheidsinstellingen voor vrijstelling OV!?

Wat is een weldadigheidsinstelling?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!