Spelregels verduidelijkt voor lening via crowdfunding

Accountancy
23 mei 2017 - Dominique Berteloot

Spelregels verduidelijkt voor lening via crowdfunding

Niet enkel een kapitaalinvestering gedaan aan een startende KMO, maar ook aan hen verstrekte leningen via een erkend crowdfunding platform kunnen van een fiscaal voordeel genieten. Onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen zijn de interesten op die lening namelijk vrijgesteld van belastingen. Onlangs heeft de fiscus verduidelijkt welk bewijs daarbij moet geleverd worden om van die vrijstelling te kunnen genieten.

Om het fiscaal voordeel te kunnen genieten dienen zowel de kapitaalinvestering als de lening verstrekt te worden aan een startende KMO. Het gaat bijgevolg om kleine vennootschappen die ten hoogste 48 maanden zijn ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondermingen (KBO). Voor uw kapitaalinvestering van maximaal 100.000 euro krijgt u dan privé een belastingvermindering van 30% toegekend. Investeert u in een zgn. microvennootschap, dan wordt die belastingvermindering zelfs verhoogd naar 45%. Investeert u als zaakvoerder of bestuurder in uw eigen vennootschap, dan kunt u van die fiscale gunstmaatregel echter geen gebruik maken. Dat staat echter niet in de weg dat uw echtgenote het fiscaal voordeel kan genieten, voor zover zij dan niets met uw vennootschap te maken heeft en haar ‘eigen’ geld in uw vennootschap investeert.

Er wordt ook een fiscaal voordeel toegekend voor leningen die u via een erkend crowdfunding platform verstrekt aan startende KMO’s. Concreet komt het er dan op neer dat u op de interesten van uw lening aan die startende KMO tot een schijf van 15.000 euro geen belastingen moet betalen. Rekening houdend met het feit dat u op die interesten normaliter 30% roerende voorheffing op betaald, kunt u daarmee toch een aanzienlijke belastingbesparing mee genieten. Ook als bedrijfsleider kunt u in principe van die fiscale gunstmaatregel voor uw eigen vennootschap gebruik maken.

Om de fiscale vrijstelling op uw lening te kunnen genieten, heeft de fiscus onlangs de voorwaarden verduidelijkt waaraan moet voldaan zijn. Die ‘bewijsvoorwaarden’ liggen trouwens in dezelfde lijn als die van een kapitaalinvestering. De kredietnemer of m.a.w. de startende KMO moet u in jaarlijks vóór 31 maart een document bezorgen en dit vanaf jaar volgend op jaar van uw lening. Daarin moet dan vermeld staat hoeveel interesten u het vorige jaar betaald werden, alsook bevestigd worden dat u aan de voorwaarden ter zake voldaan heeft. U moet dit document niet bijvoegen bij uw privéaangifte, maar u moet het wel ter beschikking houden van de Administratie.

terug naar overzicht

Dominique Berteloot

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 79 36 20

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
13 september 2019 - Dominique Berteloot

Nu nog het moment om te investeren?

Dit jaar nog investeren of uitstellen naar volgend jaar?

Lees meer
Accountancy
14 augustus 2019 - Lieve Nelissen

Intracommunautaire opgave via Excel indienen

Niet enkel Intervat.

Lees meer
Accountancy
14 augustus 2019 - Marnix Veracx

Geen forfaitaire raming meer van belastbare voordelen

Betwisting of niet?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.