Steeds 75% aftrek voor auto’s gekocht vóór 1 januari 2018?

Accountancy, Fiscaal advies
20 januari 2020 - Lieve Nelissen

Steeds 75% aftrek voor auto’s gekocht vóór 1 januari 2018?

Zoals we reeds in een vorig nieuwsartikel hebben gemeld heeft de hervorming van de vennootschapsbelasting heel wat gevolgen voor de fiscale aftrek van autokosten, die ook doorwerkt in de personenbelasting. In de personenbelasting geldt weliswaar een uitzondering voor auto’s  die vóór 1 januari 2018 gehuurd, gekocht of geleased werden, maar niet altijd…

Voor aanslagjaar 2019

Vóór de hervorming van de vennootschapsbelasting waren beroepsmatige autokosten in de personenbelasting voor 75% aftrekbaar. Sinds aanslagjaar 2019 is dat echter gewijzigd door de aftrek van autokosten in de personenbelasting te baseren op de aftrek zoals die in de vennootschapsbelasting werd vastgelegd. Voor wie een eenmanszaak had waren m.a.w. de CO2-uitstoot en het motortype doorslaggevend om het aftrekpercentage te berekenen, met uitzondering van brandstofkosten die voor 75% aftrekbaar bleven.

Sinds aanslagjaar 2021

Sinds aanslagjaar 2021 wordt de aftrek, zowel in de vennootschapsbelasting als in de personenbelasting berekend op basis van de ‘gramformule’: 120% - (0,5% x brandstofcoëfficiënt x aantal gram CO2 /km). Voor dieselauto’s is de brandstofcoëfficiënt gelijk aan 1, voor een benzine- of lpg-auto is dat 0,95. De maximale aftrek kan voortaan ook maximaal 100% (met een minimum van 50%) bedragen. Voor auto’s met een CO2-uitstoot gelijk aan of hoger dan 200 gr/km bedraagt het aftrekbaar percentage weliswaar maar 40%.

De gewijzigde maatregel sinds aanslagjaar 2021 geldt echter enkel voor auto’s die sinds 1 januari 2018 zijn aangekocht, geleased of gehuurd. In de personenbelasting gold echter sinds aanslagjaar 2019 steeds een uitzondering voor auto’s die vóór 1 januari 2018 aangekocht, gehuurd of geleased werden. Ook voor aanslagjaar 2021 blijft die uitzondering van toepassing in de personenbelasting. Voor die auto’s aangekocht of geleased vóór die datum is er dus nog steeds een minimale aftrek van 75%. Concreet kan aftrekpercentage nooit lager zijn dan 75 %, maar het kan in voorkomend geval wel hoger zijn. Zo zal bv. een dieselauto met een CO2-uitstoot van 140 gr/km volgens de gramformule op een aftrekbaar percentage van 50% uitkomen. De auto zal echter 75% aftrek kunnen genieten in de personenbelasting zo de auto werd gekocht of geleased vóór 1 januari 2018. Die uitzondering is helaas niet altijd van toepassing. Als de auto immers een CO2-uitstoot gelijk aan of hoger heeft dan 200 gr/km, dan geldt de uitzondering niet en valt men terug op een aftrekbaar percentage van 40%.

 

terug naar overzicht

Lieve Nelissen

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy, Fiscaal advies
20 januari 2020 - Lieve Nelissen

Steeds 75% aftrek voor auto’s gekocht vóór 1 januari 2018?

of toch niet altijd?

Lees meer
Accountancy, Fiscaal advies
25 november 2019 - Laurens Snauwaert

Hoeveel interesten in 2020?

De nieuwe intrestvoet is...?

Lees meer
Accountancy, Fiscaal advies
2 juli 2018 - Laurens Snauwaert

Ook de fiscus komt tegemoet aan wegenwerken

De zgn. hinder- of sluitingspremie.

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.