Steunmaatregelen op een rijtje

Fiscaal advies
27 maart 2020 - Alexander Colaert

Steunmaatregelen op een rijtje

Alaska heeft niet stilgezeten en heeft in elk kantoor een “coronacel” opgericht om ook in deze moeilijke tijden uw gids te zijn. U kan hen bereiken via uw vertrouwde dossierbeheerder.

Wij zetten de steunmaatregelen even voor u op een rijtje:

1. Hinderpremie: nu aan te vragen via een online applicatie

De Vlaamse hinderpremie is er voor alle ondernemers die verplicht moeten sluiten én over een voor het publiek toegankelijke vestiging beschikken (fysieke locatie). Deze premie is belastingvrij en bedraagt 4.000 EUR en kan men aanvragen per getroffen vestigingseenheid (maximum 5). Het verder promoten van een webshop is toegelaten zonder verlies van het recht op een hinderpremie. Ook het organiseren van takeaway en thuisleveringen doet geen afbreuk aan het recht op de hinderpremie in de horeca.

Het heeft even geduurd, maar intussen is de internettoepassing online en kan elke ondernemer die er recht op heeft de premie aanvragen. Men kan deze aanvraag indienen tot 5 mei 2020.

Hoe kan u de aanvraag indienen?

Via de website https://www.aanvraagcoronapremie.be/ kan je deze aanvraag indienen. Hou er rekening mee dat de applicatie thans overbelast is en dat er een zekere wachttijd aan verbonden is.

Wat heb je nodig om de aanvraag tot een goed einde te brengen?
• Je e-ID én je e-ID pincode
• Een actief Belgisch rekeningnummer van je onderneming waarop de premie kan betaald worden (in IBAN-formaat, dus bestaande uit 16 tekens beginnend met BE,
gevolgd door 2 cijfers en daarna de 12 cijfers van je rekeningnummer)
• Vink de openingsdagen aan, zoals van toepassing voor de coronavirusmaatregelen
• Hoofd- of bijberoep
• In geval van bijberoep moet je jezelf de vraag stellen of : je sociale bijdragen betaalt zoals een zelfstandige in hoofdberoep? Enkel bijberoepers die de minimumbijdragen van een hoofdberoeper betalen, komen in aanmerking
• Het website-adres (url) van je onderneming als je er ééntje hebt
• Heb je meerdere vestigingen? Selecteer zeker de juiste vestiging waarvoor je de premie aanvraagt

2. Overbruggingsrecht - aan te vragen via bij uw sociaal verzekeringsfonds

Er kan door elke zelfstandige (eenmanszaak, bestuurder, zaakvoerder) in hoofdberoep persoonlijk een beroep gedaan worden op het overbruggingsrecht in het kader van stopzetting van de activiteit door overmacht. De impact van de coronacrisis wordt immers beschouwd als overmacht. Voor een stopzetting in maart moet de aanvraag ingediend worden tegen uiterlijk 30/9/2020, voor stopzetting in april uiterlijk 31/12/2020.

Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge overmacht wegens de coronacrisis kunnen tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen.

Deze uitkering is afhankelijk van de gezinslast (inwonende partner of bloed- of aanverwant tot de 3e graad die financieel te uwen laste is) Een verklaring op eer in verband met de gezinslast volstaat. Er is geen attest nodig. Het formulier kan u op onze website vinden.

Bij volledige onderbreking van ten minste 7 opeenvolgende kalenderdagen in één maand is de uitkering voor die maand:
• Met gezinslast: 1.614,10 euro bruto
• Zonder gezinslast: 1.291,69 euro bruto

Er moeten hierop geen sociale bijdragen worden betaald. Deze uitkering wordt belast in de personenbelasting. Er zal hierop evenwel geen bedrijfsvoorheffing worden gerekend. 

3. Uitstel betaling sociale zekerheidsbijdragen - aan te vragen bij uw sociaal verzekeringsfonds

Daarnaast kan elke zelfstandige ook uitstel vragen tot betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020, zonder verhogingen van 3% of 7%. De uitgestelde bijdrage van het eerste kwartaal moet voor 31 maart 2021 worden voldaan. De bijdrage voor het tweede kwartaal van 2020 moet voor 30 juni 2021 worden betaald.
Deze aanvraag kan ingediend worden tot 15 juni 2020. Let wel op: het uitstel is geen afstel. U zal dus bij het betalen van de sociale bijdragen over Q1 en Q2 van 2021 ook de uitgestelde bijdragen van Q1 en Q2 van 2020 moeten betalen.

Ook zonder aanvraag zullen er geen verhogingen wegens laattijdige betaling worden toegepast als u uw de sociale bijdrage voor het eerste kwartaal 2020 niet voor 31 maart 2020 kan betalen.

Daarnaast blijven de bestaande regelingen van kracht waarbij men een vermindering of een definitieve vrijstelling van de voorlopige sociale bijdragen kan vragen wegens verminderde inkomsten. De aanvraagprocedure hiervoor is vereenvoudigd naar aanleiding van de coronacrisis.

4. Automatisch uitstel betaling belastingen + aangiftes

Tevens geldt er een automatisch uitstel voor betaling van btw en bedrijfsvoorheffing. Dit uitstel kan geen boetes of interesten met zich meebrengen. 

Voor de personenbelasting, vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting wordt automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra betaaltermijn van 2 maanden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

5. Bancaire maatregelen

Tot slot doet ook de bankensector zijn duit in het zakje door een soepelere kredietverlening voor structureel gezonde bedrijven:
- Betalingsuitstel voor bestaande bankkredieten tot 30/9/2020 voor ondernemingen.
- Kortlopend overbruggingsbankkrediet met een looptijd tot 30/9/2020 tegen een algemene garantie van de federale overheid
- Langlopend bedrijfskapitaalkrediet ter betaling van niet-bancaire schulden tot 12 maand oud met extra garantiemogelijkheden bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen tegen een verminderde kost


Indien u hieromtrent vragen heeft of u wenst dat wij u begeleiden bij het aanvragen van de steunmaatregelen, Aarzel dan niet om contact op te nemen, want ook in deze moeilijke tijden staan wij voor u klaar.

terug naar overzicht

Alexander Colaert

Senior Legal Advisor
+32 (0)56 222 602

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
25 mei 2020 - Dirk van Collie

Vruchtgebruik en naakte eigendom eenvoudig uitgelegd

Waarom zou je opteren voor een opsplitsing tussen vruchtgebruik en naakte eigendom?

Lees meer
Fiscaal advies
25 mei 2020 - Dirk van Collie

Fiscale belastbaarheid van de Coronapremies

Belastingvrij!

Lees meer
Fiscaal advies
25 mei 2020 - Marty Vankemmel

Tijdelijke btw-vrijstelling voor invoer

Bepaalde uitzonderingen owv de Coronarisis.

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.