Studiejaren regulariseren wijzigt vanaf 1 december 2017

Toekomstplanning
27 november 2017 - Stefan Ghijsen

Studiejaren regulariseren wijzigt vanaf 1 december 2017

Uw studiejaren tellen in principe niet mee om uw pensioen op te berekenen. Zoals u wellicht wel weet bestaat er echter een mogelijkheid om uw studiejaren af te kopen zodat u later recht heeft op een hoger pensioen. Vanaf 1 december 2017 worden de regels daaromtrent echter gewijzigd. Hoe zit de vork dan juist in de steel?

In het oude systeem nieuwe systeem kunnen enkel studiejaren geregulariseerd worden vanaf 1 januari van het jaar waarin de aanvrager 20 jaar werd. Het nieuwe systeem is daar echter soepeler in vermits nu in principe alle studiejaren mogen meetellen. Het is voortaan wel vereist dat u dan voor die studiejaren over een diploma of doctoraat beschikt of daarvoor een wettelijk erkende beroepskwalificatie behaald heeft. Bisjaren kunnen niet geregulariseerd worden. Beschikt u daarenboven over meerdere diploma’s, dan zult u moeten kiezen. Er kan nl. slechts één diploma geregulariseerd worden. U kunt voortaan wel kiezen hoeveel studiejaren men regulariseert. Het is dus niet langer meer vereist om de ganse periode te regulariseren, zoals dat in het oude systeem nog wel het geval was.

Aan de regularisatie van uw studiejaren hangt wel een prijskaartje vast. In het oude systeem hing de kostprijs af voor de regularisatie van de periode vóór en na 1984. In het nieuwe systeem hangt de regularisatiebijdrage af van het moment waarop uw aanvraag ingediend wordt. Gebeurt dat in de overgangsperiode die loopt tot 1 december 2020, dan bedraagt de afkoop 1.500 euro per studiejaar. Dat is ook het geval indien de aanvraag gebeurt binnen de 10 jaar na het afsluiten van de uw studies. Gebeurt dat na die 10 jaar, dan kan de premie hoger liggen vermits dan rekening wordt gehouden met de huidige waarde van de pensioenvoordeel.

De nieuwe regeling is van toepassing op aanvragen ingediend vanaf 1 december 2017 en voor pensioenen die ten vroegste ingaan op 1 december 2018. Is dat niet het geval dan blijft u onder het oude systeem vallen. Zoals reeds vermeld is er een overgangsperiode voorzien van drie jaar, of m.a.w. tot 1 december 2020. U heeft dus nog drie jaar de tijd om te beslissen of u uw regularisatie wilt laten vallen onder het oude of nieuwe systeem. Het pensioenvoordeel wordt voor iedereen wel gelijk, nl. 266,66 euro per jaar (alleenstaande) of 333,33 euro (gezinshoofd), ongeacht het systeem waarin met regulariseert.

terug naar overzicht

Stefan Ghijsen

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)477 34 93 42

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Toekomstplanning
21 juni 2018 - Stefan Ghijsen

De Penssioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

1 juli 2018: lancering POZ!

Lees meer
Juridisch advies, Toekomstplanning
11 mei 2018 - Alexander Colaert - Lisa Deschaeck

Nieuw erfrecht vanaf 1 september 2018

Wijzigingen op vlak van successieplanning en van de nalatenschapsverdeling na het overlijden.

Lees meer
Toekomstplanning
12 maart 2018 - Stefaan Kindt

ALASKA GROEP VERSTERKT VLAAMS NETWERK EN IS VOORTAAN OOK ACTIEF IN BRUSSEL

Accountancykantoor Alaska sloot onlangs een samenwerkingsakkoord af met DRT&Partners in Wemmel en breidt haar kantorennetwerk dus uit met Brussel.

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.