Subsidies & boekhouding & fiscaliteit

Subsidies
3 juli 2023 - Tatyana Vitalyova

Subsidies & boekhouding & fiscaliteit

Boekhouding:

Samenvattend kunnen we stellen dat de boekhoudkundige verwerking van de subsidies afhangt van de manier waarop de activa en/of de kosten waarvoor de subsidies gegeven worden, worden geboekt.

 Fiscaal: zijn subsidies vrijgesteld van belasting?

In het algemeen: worden de subsidies belast

Zowel in de vennootschaps- als personenbelasting wordt ervan uitgegaan dat elke subsidie (inclusief regionale, federale en Europese subsidies) die een bedrijf ontvangt van de overheid, als een opbrengst belast wordt. Kapitaalsubsidies worden geleidelijk belast (volgens het afschrijvingsritme van het actiefbestanddeel dat werd gesubsidieerd). De rest wordt in één keer belastbaar op het moment van ontvangst.

MAAR de overheid heeft beslist om een vrijstelling van belasting toe te kennen aan een aantal subsidies.

Subsidies

Belastingvrijstelling

Gewestelijke tewerkstellings- en beroepsoverstappremies

 

Ja (voor kmo's die beantwoorden aan de Europese kmo definitie in de vennootschapsbelasting).

Bvb: aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden en de VOP premie.

Let op: VLAIO beschikt momenteel niet over steunmaatregelen die hieraan beantwoorden. De KMO-groeisubsidie is bvb. niet vrijgesteld (aanwerving & advies).

Gewestelijke investeringssteun (kapitaal- en interestsubsidies door de gewesten in het kader van de economische expansiewetgeving)

Ja (in de vennootschapsbelasting) voor volgende VLAIO investeringssteun:

Investeringen in GREEN investeringssteun, strategische ecologiesteun, ecologiepremie+, strategische transformatiesteun (enkel investeringssteun) en strategische transformatiesteun COVID-19.

Subsidie ecologisch en veilig transport

Ja (op voorwaarde dat alle steun investeringssteun is en geboekt wordt op het activa van de balans). Geen opsplitsing mogelijk in een subsidie voor activa en voor niet-activa. Alles of niets.

 

 Activeren van kosten in functie van R&D op de balans:

Bij innovatiesteun is het correct activeren van kosten in functie van R&D op de balans een belangrijke overweging voor bedrijven die streven naar een effectieve rapportage van hun immateriële activa en een evenwichtige weergave van hun financiële prestaties en groeipotentieel.

Kosten die direct kunnen worden toegerekend aan een specifiek R&D-project, zoals salarissen van R&D-personeel en materiaalkosten, worden vaak geactiveerd op de balans.

Algemene R&D-kosten die niet specifiek toewijsbaar zijn aan een individueel project, zoals onderzoeksfaciliteiten en overheadkosten, worden meestal als uitgaven verantwoord in de winst- en verliesrekening.

Bij activering van R&D-kosten worden deze kosten geactiveerd als immateriële activa op de balans en over meerdere boekjaren afgeschreven of geamortiseerd.

Bedrijven moeten voldoen aan specifieke boekhoudregels en richtlijnen bij het bepalen welke kosten kunnen worden geactiveerd en hoe deze moeten worden gewaardeerd.

De activering van R&D-kosten kan de financiële positie van een bedrijf verbeteren door de totale waarde van de immateriële activa te vergroten en een meer evenwichtige weergave van de werkelijke waarde van het bedrijf te geven.

Activering van R&D-kosten kan echter ook leiden tot hogere balansposten en kan de financiële prestaties van een bedrijf vertekenen, vooral als de R&D-projecten niet succesvol zijn.

Let op: bepaalde informatie over subsidies is van toepassing op Vlaanderen en kan in andere regio's verschillen. Neem voor de zekerheid en voor de meest recente en specifieke informatie over vrijstellingen van belasting voor subsidies en andere hieraan gerelateerde vragen contact op met uw dossierbeheerder.

Heb je vragen over subsidies of vrijstellingen? Of gehoord van een premie, maar lijkt het te ingewikkeld? Zoek je ondersteuning bij de opmaak van je subsidieaanvraag? Neem gerust contact op met ons, we helpen je graag verder. Zo bespaar je tijd en ben je zeker dat de aanvraag juist gebeurt.

terug naar overzicht

Tatyana Vitalyova

Subsidieadviseur
+32 (0)56 222 602

Gerelateerde artikels

Subsidies
19 februari 2024 - Tatyana Vitalyova

Subsidies ontwikkelingsproject (innovatie)

Een ontwikkelingsproject is een strategische inspanning die bedrijven ondernemen om innovatieve ideeën om te zetten in concrete, rendabele activiteiten.

Lees meer
Subsidies
10 januari 2024 - Tatyana Vitalyova

Haalbaarheidsstudie (innovatie)

Wat wordt bedoeld met een O&O haalbaarheidsstudie?

Lees meer
Subsidies
27 juli 2023 - Tatyana Vitalyova

Naar een Duurzame Toekomst in de Zorgsector: Vlaanderen Circulair lanceert Gerichte Call voor Circulaire Zorg in 2023

Deze oproep is gericht op samenwerkingsprojecten/partnerschappen die een concrete bijdrage willen leveren aan meer circulaire businessmodellen voor de zorg.

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!