Tegen 20 juli 2017 is het weer zover...

Accountancy
3 juli 2017 - Laurens Snauwaert

Tegen 20 juli 2017 is het weer zover...

Sinds 1 april 2017 zijn de btw-voorschotten voor kwartaalaangevers afgeschaft waardoor zij op gelijke voet behandeld worden als maandaangevers. Dit heeft tot gevolg dat op het einde van elk kwartaal de eventueel verschuldigde btw zoals die blijkt uit de btw-aangifte volledig moet betaald worden. Kunt u, om dit te vermijden, dan vrijwillig een btw-voorschot betalen?

Tot voor kort diende kwartaalaangevers uiterlijk de 20e van de tweede en derde maand binnen een kwartaal een voorschot te betalen dat gelijk was aan 1/3 van de verschuldigde btw van het kwartaal daarvoor. Sinds 1 april 2017 is die verplichting evenwel komen te vervallen. Dit heeft het voordeel dat het probleem van voorfinanciering zich dan ook niet meer stelt, vooral wanneer er in het desbetreffende kwartaal weinig omzet gerealiseerd werd.

Vermits u tegen de 20e van de maand mei en juni 2017 geen btw-voorschotten meer hoefde te betalen, zult u wel genoodzaakt zijn om tegen uiterlijk 20 juli 2017 de verschuldigde btw zoals die blijkt uit uw btw-aangifte over het tweede kwartaal in één keer te moeten betalen. Er kunnen dan immers geen btw-voorschotten meer verrekend worden. Houd er rekening mee dat de btw-zomerregeling, die ook dit jaar wordt uitgevaardigd en die bepaalt dat uw btw-aangifte pas uiterlijk tegen in principe 10 augustus 2017 moet ingediend worden, aan die uiterlijke betalingsdatum van 20 juli 2017 niets verandert.

Om die alles-in-één-keer financiering te vermijden, mag u nog steeds vrijwillig een btw voorschot betalen in een kwartaal. U stort dan gewoonweg het bedrag aan btw dat u reeds wilt betalen op de rekening van de btw-Administratie met vermelding van de gestructureerde mededeling die u gebruikt voor uw btw-betalingen. De btw-Administratie zal dit dan gewoon als een tegoed op uw rekening-courant opnemen en verrekenen met de uiteindelijk verschuldigde btw zoals die dan blijkt uit uw btw-aangifte over het tweede kwartaal. Houd er wel rekening mee dat mocht u geen verschuldigde btw over het tweede kwartaal te moeten betalen, dat u de vrijwillige stortingen niet terugbetaald krijgt.

terug naar overzicht

Laurens Snauwaert

Vennoot Alaska Brugge
+32 (0)50 38 80 04

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
23 april 2019 - Laurens Snauwaert

Verhoudingsgewijze uitsplitsing voor restaurantdiensten

Wanneer kan de 35% coëfficiënt niet worden toegepast?

Lees meer
Accountancy
15 april 2019 - Laurens Snauwaert

Vennootschapsbijdrage voor 2019

Hoeveel bijdrage in 2019?

Lees meer
Accountancy
15 februari 2019 - Stefan Ghijsen

Omzettingscoëfficiënt Wijninckx-bijdrage

Definitieve regeling van start

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.