Tijd om uw buitenlandse btw terug te vorderen

Fiscaal advies
4 september 2020 - Stefaan Kindt

Tijd om uw buitenlandse btw terug te vorderen

Een Belgische btw-plichtige met recht op btw-aftrek kan in principe zijn Belgische btw gewoonweg recupereren via zijn btw-aangifte. Wanneer die btw-plichtige echter btw oploopt in het buitenland, door bv. aldaar een seminarie te volgen of door te gaan tanken, kan die btw niet terug gevraagd worden via de Belgische btw-aangifte, maar dient daar online het nodige teruggaafverzoek voor ingediend te worden.

Beroepsmatig

De btw die een btw-plichtige in het buitenland heeft opgelopen dient uiteraard een beroepsmatig karakter te hebben. Dat is bv. het geval zo de btw-plichtige in het buitenland een seminarie gaat volgen en de buitenlandse btw-regels terzake bepalen dat de organisator daarover buitenlandse btw moet factureren vermits de dienst moet gelokaliseerd worden op de plaats waar het evenement doorgaat. Die buitenlandse btw kan de Belgische btw-plichtige dan niet zomaar aangeven in zijn Belgische btw-aangifte vermits dat alleen betrekking heeft op Belgische btw. De btw-plichtige moet daarvoor een speciaal teruggaafverzoek richten aan de Belgische Btw-Administratie die het op haar beurt doorstuurt naar de betrokken EU-lidstaat. Concreet moet daarvoor online via de Intervat-toepassing een verzoek ingediend worden onder de toepassing ‘VAT refund module’.

Aftrekbaarheid

De mate waarin de btw op de opgelopen kosten aftrekbaar is wordt niet bepaald door de Belgische btw-wetgeving, maar door de btw-regels van de betrokken EU-lidstaat. Die regels zullen dan ook gaan bepalen of er eventuele aftrekbeperking op de btw van toepassing zijn. Het terug te vorderen bedrag moet per lidstaat minstens 50 euro bedragen en betrekking hebben op het afgelopen kalenderjaar. De periode waarover buitenlandse btw kan terug gevraagd worden, is nl. maximaal één kalenderjaar en moet slaan op een periode van minstens 3 maanden. In de loop van het kalenderjaar zelf kan ook reeds op kwartaalbasis buitenlandse btw teruggevraagd worden voor btw die betrekking heeft op een periode van minder dan 3 maanden, maar dan moet het minimumbedrag 400 euro bedragen.

Intervat

De btw moet via de Intervattoepassing niet op het einde van het jaar teruggevraagd worden, maar dat moet uiterlijk gebeurd zijn op 30 september 2020. Het gaat hierbij om een vervaltermijn, m.a.w. te laat is dus te laat in principe. Echter, het Europese Hof van Justitie heeft in 2018 nog geoordeeld dat dat de teruggavetermijn niet kan aflopen vooraleer de buitenlandse koper of ontvanger van de dienst objectief de mogelijkheid gehad heeft om zijn recht op teruggaaf uit te oefenen. Dat is dan bv. zo als men pas een factuur zou ontvangen nadat die normale teruggavetermijn reeds verstreken is. Is de normale teruggavetermijn al verstreken, dan heeft de koper of ontvanger van de dienst het recht op een verlengde termijn om de btw alsnog terug te vragen, althans volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie.

terug naar overzicht

Stefaan Kindt

Gedelegeerd bestuurder Alaska Kortrijk-Ieper Managing Director Alaska ESV
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 74 85 08

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
6 september 2021 - Stefan Ghijsen

Pensioenvereenkomst Zelfstandigen

Het POZ of Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen als u zonder vennootschap werk.

Lees meer
Fiscaal advies
17 augustus 2021 - Lieve Nelissen

Attest kinderopvang

Nieuw modelattest

Lees meer
Fiscaal advies
9 juni 2021 - Lieve Nelissen

BUITENLANDS VASTGOED EN JE PERSONENBELASTING

België veroordeeld voor ongelijke fiscale behandeling!

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!