Tot 6.000 euro per jaar bijklussen

Accountancy
13 augustus 2018 - Stefan Ghijsen

Tot 6.000 euro per jaar bijklussen

In het zgn. Zomerakkoord was er al sprake van om een systeem in te voegen waarbij onbelast kon bijgeklust worden. Sinds 15 juli 2018 is dat nieuwe systeem in werking getreden en geldt dat voor 3 types van aanvullende activiteiten verleend aan particulieren, nl. verenigingswerk, diensten van burgers aan burgers, en activiteiten in de zgn. deeleconomie. We zetten de voornaamste krachtlijnen even op een rijtje.

Het nieuwe systeem komt er kortweg op neer dat iemand in zijn vrije tijd tot 6.000 euro per jaar kan bijverdienen zonder daarop belastingen of sociale lasten te moeten betalen. Het systeem geldt echter niet onvoorwaardelijk, zeker wat de diensten tussen burgers en het verenigingswerk betreft. In dat geval kan van het systeem gebruik gemaakt worden door werknemers die minstens 4/5 werken. Voor iemand die halftijds werkt, geldt het dus niet. Verder staat het ook open voor gepensioneerden, en zelfstandigen in hoofdberoep voor zover het dan uiteraard niet gaat om een activiteit die dezelfde is als hun hoofdactiviteit. In het systeem van de deeleconomie geldt die voorwaarde echter niet. In principe kan daar iedereen gebruik van maken en moet de activiteit tevens niet specifiek in de vrije tijd uitgeoefend worden. U moet hiervoor wel gebruik maken van één van de erkende deeleconomieplatformen.

Wat het verenigingswerk betreft, moet het gaan om betaalde diensten voor socioculturele verenigingen en openbare besturen. De diensten mogen weliswaar niet professioneel zijn en ze zijn gelimiteerd. Het gaat o.m. om gidsen, sporttraining geven of begeleiding van schooluitstappen. U mag dit echter niet verwarren met vrijwilligerswerk, wat onbetaald is en waarvoor enkel een onkostenvergoeding kan gelden. Wie voor een bepaalde vereniging reeds vrijwilligerswerk doet, kan onder dit nieuwe systeem niet betaald bijklussen, tenzij er geen beroep gedaan wordt op de onkostenvergoeding. Wie er wel gebruik van kan maken, mag die bijklussen ook met regelmaat verrichten. Het is dus perfect mogelijk om onder het nieuwe systeem bv. wekelijks het gras af te maaien van het voetbalveld van de lokale voetbalclub. Onder dit systeem mag er tot  6.130 euro per kalenderjaar bijgeklust worden, met een maximum van 510,83 euro per maand, inclusief eventuele verplaatsingskosten en onkosten. Zit de bijklusser boven dat bedrag, dan worden zijn inkomsten beschouwd als een beroepsinkomen en dus zwaarder belast.

Ook diensten tussen burgers zijn onder dit systeem beperkt toegelaten. De diensten mogen niet professioneel zijn en niet tot de deeleconomie behoren. Het gaat bijvoorbeeld om het gras maaien, kleine onderhoudswerken aan de woning doen, bijles geven bij de opdrachtgever thuis, etc. Het verschil met het verenigingswerk is evenwel dat de bijklussen niet met regelmaat mogen gesteld worden. Een bijklusser mag dus niet elke week een vergoeding vragen voor het gras maaien van de gazon van zijn buur. Wilt u gaan bijklussen onder dit systeem, houd er dan rekening mee dat u ook een bijkomende aansprakelijkheidsverzekering voor schadegevallen dient af te sluiten. Ook mag er geen reclame gemaakt worden voor uw diensten als bijklusser. De grensbedragen zijn dezelfde als die voor het verenigingswerk gelden, nl. 6.130 euro per jaar, met een maximum van 510,83 euro per maand.

terug naar overzicht

Stefan Ghijsen

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)477 34 93 42

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
14 augustus 2019 - Lieve Nelissen

Intracommunautaire opgave via Excel indienen

Niet enkel Intervat.

Lees meer
Accountancy
14 augustus 2019 - Marnix Veracx

Geen forfaitaire raming meer van belastbare voordelen

Betwisting of niet?

Lees meer
Accountancy
13 augustus 2019 - Marty Vankemmel

Hamsterhuren, een nieuwe trend in de vastgoedmarkt

Hoe werkt het?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.