UBO-register uitgesteld

Accountancy
1 oktober 2018 - Dominique Berteloot

UBO-register uitgesteld

Het UBO-register is in het kader van de nieuwe Witwaswet in het leven geroepen om daarin melding te maken van de zgn. uiteindelijke begunstigden van vennootschappen, vzw’s, stichtingen en trusts. Aanvankelijk moesten de bestuurders of zaakvoerders van de vennootschap de nodige informatie in dat verband tegen 30 november 2018 hebben overgemaakt aan de overheid, maar dat is uitgesteld naar 31 maart 2019.

Het doel van het UBO-register is te weten te komen wie de uiteindelijke begunstigden van een Belgische opgerichte vennootschap zijn. Het gaat steeds om natuurlijke personen en, wat vennootschappen betreft, die daarin rechtstreek of onrechtstreeks een aandelenbezit hebben van minstens 25%. Het UBO-register moet niet op de zetel van de vennootschap gehouden worden, maar het gaat om een elektronische applicatie die door de ‘Algemene Administratie van Thesaurie’ binnen de overheid is opgezet en waarin dan de nodige informatie van die uiteindelijke begunstigden moet worden medegedeeld. Het Koninklijk besluit dat de praktische modaliteiten van dat register vastlegt zal op 31 oktober 2018 in werking treden.

De verplichting tot mededeling van de nodige gegevens van die uiteindelijke begunstigden rust niet alleen op bestuurders of zaakvoerders van vennootschappen, maar ook bestuurders van (internationale) vzw’s en stichtingen, en trustees of fiduciebeheerders van respectievelijk trusts, fiducieën of gelijkaardige juridische constructies moeten aan de mededelingsplicht voldoen. Het gaat dan niet alleen om o.m. de naam, adresgegevens, rijksregisternummer en nationaliteit van de uiteindelijke begunstigden, maar ook de omvang van hun aandelenbelang. Niet voldoen aan die verplichting wordt immers strengs gesanctioneerd, gaande van 50 euro tot 50.000 euro als bestuurders of zaakvoerders van vennootschappen daaraan niet voldoen.

Aanvankelijk moest tegen 30 november 2018 de nodige informatie medegedeeld worden, maar de overheid heeft dat uitgesteld. De bestuurders of zaakvoerders, of trustees of fiduciebeheerders hebben nu tijd tot 31 maart 2019 gekregen om de uiteindelijke begunstigden een eerste maal te registreren. Die registratie moet trouwens verlopen via MyMinfin. U heeft dus wat meer tijd gekregen om de nodige gegevens bijeen te krijgen voor de registratie. Interessant is ook dat u daarvoor ook een volmacht kunt gegeven aan uw boekhouder. Informeer daaromtrent tijdig bij uw dossierbeheerder.  

terug naar overzicht

Dominique Berteloot

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 79 36 20

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
23 april 2019 - Laurens Snauwaert

Verhoudingsgewijze uitsplitsing voor restaurantdiensten

Wanneer kan de 35% coëfficiënt niet worden toegepast?

Lees meer
Accountancy
15 april 2019 - Laurens Snauwaert

Vennootschapsbijdrage voor 2019

Hoeveel bijdrage in 2019?

Lees meer
Accountancy
15 februari 2019 - Stefan Ghijsen

Omzettingscoëfficiënt Wijninckx-bijdrage

Definitieve regeling van start

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.