Uitdrukkelijk kiezen voor btw-regeling kleine ondernemer

Fiscaal advies
9 juli 2018 - Marnix Veracx

Uitdrukkelijk kiezen voor btw-regeling kleine ondernemer

Bent u btw-plichtig, dan moet u btw rekenen over uw factuur en bent u o.m. verplicht om elke maand of kwartaal een btw-aangifte in te dienen. Kunt u echter als een zgn. kleine ondernemer voor de Btw beschouwd worden, dan vervallen die verplichtingen. Uit een recente zaak voor het Europese Hof van Justitie is wel gebleken dat u de keuze daartoe uitdrukkelijk en voorafgaandelijk aan de btw-Administratie moet laten weten.

Iedere btw-plichtige die onder de normale btw-regeling valt, heeft een aantal btw-verplichtigen op zich rusten zoals het indienen van btw-aangiften en van de eventuele intracommunautaire opgave voor verkopen aan btw-plichtigen met een ander dan Belgisch btw-nummer. Als gewone btw-plichtige heeft u dan uiteraard wel recht op btw-aftrek. Wilt u van al die btw-verplichtigen gespaard blijven, dan kunt u ervoor opteren om onder de btw-regeling van kleine ondernemer te vallen. Het is dan wel vereist dat uw jaarlijkse omzetdrempel niet hoger is dan 25.000 euro excl. btw. Het nadeel daarvan is dat u dan wel geen btw-aftrek heeft vermits u dan ook geen btw meer moet aanrekenen op uw facturen. Ook blijft u als kleine ondernemer alsnog verplicht om een jaarlijkse klantenlisting in te dienen.

Wilt u van die kleine ondernemersregeling gebruik maken, dan dient u daarvoor te opteren. Uw dossierbeheer kan daar uiteraard het nodige voor doen. Houd er wel rekening mee dat als u overstapt van de gewone btw-regeling naar de regeling kleine ondernemer, de btw op uw investeringen wel moet herzien worden in uw nadeel. Op roerende investeringen rust immers een btw-herzieningstermijn van 5 jaar. Concreet zal u dan de destijds gerecupereerde btw moeten terugstorten ten beloop van 1/5 per jaar dat nog niet voorbij is van die vijf jaar. Voor onroerende investeringen moet u rekening houden met een herzieningstermijn van 15 jaar. Wilt u overstappen van kleine ondernemersregeling naar de gewone btw-regeling, dan kunt u dit vrijwillig doen, zelfs als die drempel van 25.000 euro niet overschreden is. U bent dan wel voor drie jaar uitgesloten van de kleine ondernemingsregeling. Bij overschrijding van die drempel, kunt u een overschakeling echter niet uitsluiten. Het voordeel is dan wel dat u btw kunt recupereren op uw roerende en/of onroerende investeringen voor zover de resp. herzieningstermijn van 5 jaar of 15 jaar niet verstreken is.

U kunt die kleine ondernemersregeling niet retroactief toepassen. Dat overkwam een Hongaarse onderneming die ettelijke jaren voor haar goederenverkopen op afstand aan buitenlandse particulieren geen btw-nummer had aangevraagd. Pas later vroeg zij de btw-vrijstelling voor kleine ondernemer aan. Bij een controle bleek echter dat voor die jaren een btw-nummer wel nodig was en dat zij btw op die verkopen had moeten rekenen, maar de Hongaarse onderneming schaarde zich achter het argument dat zij toch een kleine onderneming was voor de Btw en derhalve dan toch sowieso geen btw moest aanrekenen. Dat argument haalde het echter niet, zelfs niet voor het Europese Hof van Justitie. De keuze voor kleine ondernemer moet immers voorafgaandelijk gemaakt worden. In België betekent dat concreet dat u tijdens het jaar de drempel van 25.000 euro niet overschreden heeft, dat u de keuze voor kleine ondernemer vóór 1 juni van het jaar daarop moet maken. De regeling geldt dan vanaf 1 juli van dat jaar en enkel voor toekomstige handelingen, niet de van het verleden.

terug naar overzicht

Marnix Veracx

Vennoot
+32 (0) 51 22 41 97

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
9 augustus 2019 - Laurens Snauwaert

Nog meer goed nieuws inzake 6% btw

Maar vanaf wanneer in werking?

Lees meer
Fiscaal advies
15 juli 2019 - Lieve Nelissen

Een fiscale controle in 2019?

Wat zijn de aandachtspunten in 2019?

Lees meer
Fiscaal advies
8 juli 2019 - Marnix Veracx

Welke voertuigen met 6% btw?

Wat bij aankoop motorhome?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.