Uitstel voor het indienen aangifte nalatenschap

Juridisch advies
2 juni 2020 - Marty Vankemmel

Uitstel voor het indienen aangifte nalatenschap

In principe moet de aangifte nalatenschap ingediend worden binnen de 4 maanden na het overlijden van de persoon in kwestie en dat op straffe van een belastingverhoging. In het kader van de Coronacrisis heeft de Vlaamse belastingdienst echter uitstel verleend voor het voldoen van de verplichtingen inzake erf- en registratiebelasting. Hoe werkt de tolerantie concreet?

Vlaanderen

In Vlaanderen dient de aangifte van nalatenschap ingediend te worden door de wettelijke erfgenamen binnen de 4 maanden na het overlijden van een persoon voor zover het overlijden in België heeft plaats gevonden. Er geldt echter een verlengd termijn van 5 en 6 maanden zo het overlijden in een ander land maar resp. binnen of buiten de EER is gebeurd. De datum van overlijden zelf wordt niet meegerekend, maar de uiterste indieningsdatum wel. Als de uiterste indieningsdatum een zaterdag, zondag, een wettelijke of een decretale feestdag is, wordt de indieningstermijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. De indieningsdatum is de datum waarop de Vlaamse Belastingdienst de aangifte ontvangt. Tenzij de aangifte aangetekend wordt verstuurd, dan geldt de datum van de poststempel op het afgiftebewijs van de aangetekende zending.

Aangifte

Indien de aangifte niet of niet tijdig wordt ingediend, dan wordt in Vlaanderen een belastingverhoging toegepast. In geval van geen aangifte bedraagt die verhoging 5% op de uiteindelijke verschuldigde erfbelasting die dient betaald te worden door iedere erfgenaam. Bij een laattijdige aangifte hangt de belastingverhoging af van het feit hoe laat de aangifte eigenlijk ingediend werd. Dat gaat van 5% bij een laattijdige indiening vanaf de eerste dag tot de laatste dag van de 5e maand, en tot 20% vanaf de 18e maand na het verstrijken van de aangiftetermijn. Op eenvoudig verzoek kan wel om een uitstel van indiening van de aangifte voor een termijn van 2 maand bekomen worden. Een verzoek tot uitstel van meer dan 2 maanden moet gemotiveerd worden. Ook indien de aangifte na het uitstel te laat werd ingediend geldt een belastingverhoging, maar die loopt op van 1% (tot laatste dag van 5e maand) tot 10% (vanaf 18e maand).

Coronacrisis

Het Vlabel verleent door de Coronacrisis echter uitstel voor het voldoen van de verplichtingen inzake erf- en registratiebelasting. De termijnverlenging moet niet aangevraagd worden. Er is een termijnverlenging tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde coronamaatregelen gelden. Aangezien de Vlaamse Belastingdienst voortaan als referentiedatum 31 juli 2020 (in plaats van 3 mei 2020) hanteert, geldt er een verlenging tot en met 30 september 2020. Voor erfenissen betekent dit dat de aangifte van nalatenschap uiterlijk op 30 september 2020 ingediend moet worden (eind juli + 2 maanden), en dat de erfbelasting betaald moet worden binnen de twee maanden vanaf de verzendingsdatum van het aanslagbiljet. Als m.a.w. de oorspronkelijke termijn afloopt tussen 13 maart 2020 (start verstrengde coronamaatregelen) en 30 september 2020, en de fiscale verplichtingen nageleefd worden uiterlijk op 30 september 2020 is er geen belastingverhoging verschuldigd, aldus de Vlaamse Belastingdienst.

terug naar overzicht

Marty Vankemmel

Vennoot Alaska Ieper-Roeselare
+32 (0)57 20 06 04

Gerelateerde artikels

Juridisch advies
13 mei 2022 - Lisa Deschaeck

Een roerende schenking online registreren? Een fluitje van een cent!

Via myminfin!

Lees meer
Juridisch advies
27 april 2022 - Lisa Deschaeck

Vlabel verduidelijkt limieten omtrent de “doorgeefschenking”

Enige verduidelijking

Lees meer
Juridisch advies
6 november 2021 - Lisa Deschaeck

Vlabel wordt teruggefloten !

Gunstmaatregel vererven of schenken familiale vennootschap.

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!