Uitvoeringsmodaliteiten i.v.m. schenking (niet-)voedingsmiddelen gepubliceerd

Fiscaal advies
15 juni 2020 - Benedikt Torney

Uitvoeringsmodaliteiten i.v.m. schenking (niet-)voedingsmiddelen gepubliceerd

Een btw-plichtige die goederen uit zijn voorraad wegneemt om ze o.m. privé aan te wenden, moet op die zgn. onttrekking btw betalen. Een uitzondering op die regel betreft de schenking van voedingsmiddelen en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen. In mei 2018 is een Koninklijk Besluit verschenen dat de uitvoeringsmodaliteiten van die uitzonderingen op een aantal punten wat bijstuurt.

Goederen onttrekken

Een btw-plichtige die goederen onttrekt uit zijn onderneming voor o.m. privé-gebruik, dient op die onttrekking btw aan te rekenen aan zichzelf. Die regel moet niet worden nageleefd zo er voedingsmiddelen, waarvan de intrinsieke kenmerken niet meer toelaten dat ze worden verkocht tegen de oorspronkelijke commercialisatievoorwaarden, geschonken worden voor liefdadigheidsdoeleinden. Een tweede uitzondering werd toegevoegd door de wet van 7 april 2019 voor het gratis verstrekken voor liefdadigheidsdoeleinden van levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen waarvan de intrinsieke kenmerken verhinderen dat ze, in gelijk welke schakel van het economische circuit, nog worden verkocht tegen de oorspronkelijke commercialisatievoorwaarden.

Aan bepaalde instanties

Bij K.B. is nu bepaald dat de schenking van voedingsmiddelen moet gebeuren aan welbepaalde instanties, zoals door de overheid erkende caritatieve organisaties. Het probleem is echter dat niet alle betrokken overheden in een formele procedure voor de erkenning van deze caritatieve organisaties voorzien. Om daaraan tegemoet te komen wordt een organisatie voortaan geacht erkend te zijn indien zij een verklaring kan voorleggen van de bevoegde overheid die bevestigt dat de organisatie voldoet aan de voorwaarden vermeld in het KB, nl. dat de organisatie zich o.m. inzet voor de strijd tegen de armoede en voor de bedeling van de geviseerde voedingsmiddelen, en zij is in staat deze voedingsmiddelen te verdelen. Het K.B. legt tevens bepaalde formaliteiten op. Zo moet per schenking een document worden opgesteld waarin bepaalde gegevens worden vermeld, zoals o.m. de reden waarom de goederen niet meer kunnen verkocht worden tegen de normale commercialisatievoorwaarden.

Niet -oedingsmiddelen

Wat schenking van niet-voedingsmiddelen betreft, bepaalt het K.B. dat het moet gaan om levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen waarvan de wederverkoopwaarde aanzienlijk vermindert vanaf hun eerste gebruik. Het K.B. bevestigt voorts dat de onmogelijkheid om de goederen nog te kunnen verkopen 'tegen de normale commercialisatievoorwaarden' te wijten moet zijn aan o.m. wanneer de houdbaarheids-of gebruiksdatum van het goed nadert of is verlopen op het tijdstip van de onttrekking van het goed; of als de verpakking van het goed is beschadigd of niet in overeenstemming met de commercialisatiestandaard van de fabrikant of handelaar. Wat het per schenking op te maken document betreft, voegt het K.B. ook hier de vereiste toe dat melding moet worden gemaakt van de reden waarom de goederen niet meer kunnen verkocht worden tegen de normale commercialisatievoorwaarden.

terug naar overzicht

Benedikt Torney

Vennoot Alaska Brugge
+32 (0)50 38 80 04

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
24 november 2020 - Stefan Ghijsen

Wettelijke plafonds

Fiscaal sparen en de maxima!

Lees meer
Fiscaal advies
19 november 2020 - Stefan Ghijsen

Extra fiscale stimulans bij een gift

Fiscale gift 60% aftrekbaar ipv 45% tot eind 2020!

Lees meer
Fiscaal advies
16 november 2020 - Marnix Veracx

Hoe zit het fiscaal met schenking van voedingsmiddelen?

Waarop letten?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!