Uw IPT belast aan 10%?

Fiscaal advies
10 juli 2017 - Stefan Ghijsen

Uw IPT belast aan 10%?

De meeste zelfstandigen die met een vennootschap werken hebben daarin doorgaans een individuele pensioenvoorziening of zgn. IPT aangelegd om op die manier een extralegaal pensioen op te bouwen. Voor uw vennootschap zijn de premies immers fiscaal aftrekbaar en bij uitkering op de pensioengerechtigde leeftijd volgt er in principe een eindbelasting van 16,5%. Blijft u echter tot die pensioenleeftijd ‘effectief actief’, dan bedraagt de belasting slechts 10%. De minister van Financiën heeft onlangs verduidelijkt wat daaronder moet verstaan worden.

Bij een uitkering van een IPT betaalt u minstens 16,5% belasting afhankelijk van de leeftijd waarin u die opneemt. Neemt u die echter op bij de pensioengerechtigde leeftijd van thans 65 jaar, dan betaalt u op de uitkering daarvan privé slechts 10% belasting. De voorwaarde is dan wel dat u tot die leeftijd van 65 jaar effectief actief bent geweest. In de praktijk houdt de fiscus hier rekening met een periode van 3 jaren die onmiddellijk voorafgaat aan uw pensioenleeftijd of m.a.w. vanaf uw 62 jaar. Tijdens die periode moet u ononderbroken effectief actief gebleven zijn. Is dat niet het geval, dan zal de eindbelasting alsnog 16,5% bedragen.

De vraag is uiteraard wat dan onder ‘effectief actief’ moet worden volstaan om van de verlaagde eindbelasting van 10% gebruik te kunnen maken. De minister heeft dit onlangs nog eens verduidelijkt. Het volstaat dat u tijdens die periode onafgebroken aangesloten bent geweest bij een sociaal verzekeringsfonds en dat u sociale bijdragen betaald heeft zoals die gelden voor een zelfstandige in hoofdberoep. Heeft u tijdens die periode uw zelfstandige activiteit volledig moeten stopzetten tengevolge van arbeidsongeschiktheid en die erkend werd door een adviserend geneesheer van het ziekenfonds waar u bent aangesloten, dan is dat echter geen hinderpaal. Een dergelijke periode wordt immers gelijk gesteld.

De minister bevestigt dat het dus niet noodzakelijk is dat u effectief gewerkt heeft tijdens de 3  jaren vóórafgaand aan uw pensioenleeftijd. De omvang van uw zelfstandige activiteit en/of hoeveel inkomsten u daaruit genoten heeft, is dus van geen enkel belang. U moet bijgevolg geen bewijs leveren dat u effectief werkzaam bent geweest. Het effectief betalen van de sociale bijdragen volstaat dus, aldus de minister.

terug naar overzicht

Stefan Ghijsen

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)477 34 93 42

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
9 augustus 2019 - Laurens Snauwaert

Nog meer goed nieuws inzake 6% btw

Maar vanaf wanneer in werking?

Lees meer
Fiscaal advies
15 juli 2019 - Lieve Nelissen

Een fiscale controle in 2019?

Wat zijn de aandachtspunten in 2019?

Lees meer
Fiscaal advies
8 juli 2019 - Marnix Veracx

Welke voertuigen met 6% btw?

Wat bij aankoop motorhome?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.