Uw kind gaat vakantiewerk doen

Fiscaal advies
26 juni 2017 - Lieve Nelissen

Uw kind gaat vakantiewerk doen

Sinds 1 januari 2017 is de regeling voor jobstudenten versoepeld in die zin dat zij per kalenderjaar tot 475 uren werk mogen verrichten. Dit geeft toegang tot een meer flexibeler systeem zonder dat hierbij de toepassing van verminderde RSZ-bijdragen verloren gaat. Geldt die maximum van 475 uren per jaar ook als grens voor de kinderbijslag en fiscaal ten laste blijven? 

Tot eind 2016 was het toegelaten dat een student tot 50 dagen per jaar werkte met toepassing van verminderde RSZ-bijdragen. Werd die 50 dagen overschreden, dan werden op het loon de normale werkgevers- en werknemersbijdragen verschuldigd. Ook de bedrijfsvoorheffing zoals die geldt voor een gewone werknemer komt dan om de hoek kijken. Vanaf 1 januari 2017 werd die piste van 50 dagen echter verlaten en werd overgeschakeld naar een flexibeler systeem van 475 uren per kalenderjaar. Zo kan een jobstudent zijn beschikbare uren beter inzetten en gaan er ook geen uren meer verloren. Immers, een jobstudent die in 2016 een paar uur per dag werkte, was dan al een volledige dag kwijt. Tenslotte, kan je die 475 uren thans inzetten wanneer je wilt. Zij zijn dus niet beperkt tot de zomermaanden.

Die grens van 475 uren per jaar telt echter niet mee voor de kinderbijslag, alsook niet om te bepalen of uw kind al dan niet fiscaal ten laste blijft. De grens voor de kinderbijslag bedraagt 240 uren per kwartaal, maar die geldt pas wanneer uw kind 18 jaar of ouder is. Is uw kind nog geen 18 jaar oud, dan geldt die grens sowieso niet en mag uw minderjarig kind zoveel werken als hij of zij wilt.  Dat is echter niet de enige uitzondering. Ook tijdens het de zomermaanden juli, augustus en september, dus tijdens het derde kwartaal geldt die grens niet voor een meerderjarig kind. Ook tijdens die maanden moet uw meerderjarig kind zich bijgevolg niet aan die grens van 240 uren van dat derde kwartaal te houden. Pas van het vierde kwartaal speelt dat dus weer een rol, althans wanneer uw kind ouder is dan 18 jaar.

Voor het ten laste blijven, dienen de inkomsten van uw kind onder een bepaald bedrag aan zgn. nettobestaansmiddelen te blijven. In 2017 gaat het om € 5.860 (gehuwde ouders) of € 7.280 (alleenstaanden). De eerste schijf van € 2.660 aan loon uit studentenarbeid is echter vrijgesteld en moet bijgevolg niet meegeteld worden. Houd er wel rekening mee dat die inkomensgrens niet alleen wordt bepaald door inkomsten uit studentenarbeid. Ook o.m. eventuele onderhoudsgelden tellen mee voor het grensbedrag.

terug naar overzicht

Lieve Nelissen

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
19 augustus 2019 - Alexander Colaert

Ruling soepel voor plaatsing poorten aan 6% btw

Soepelere voorwaarden.

Lees meer
Fiscaal advies
19 augustus 2019 - Dirk van Collie

Circulaire over samenwerkingsverbanden in (para)medische sector

BTW vrijstelling?

Lees meer
Fiscaal advies
9 augustus 2019 - Laurens Snauwaert

Nog meer goed nieuws inzake 6% btw

Maar vanaf wanneer in werking?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.