Uw vzw doet aan sponsoring: wat met de btw?

VZW Huis
11 december 2017 - Dominique Berteloot

Uw vzw doet aan sponsoring: wat met de btw?

Vzw’s zijn in principe vrijgesteld van btw en dienen bijgevolg geen btw aan te rekenen voor de goederen die ze leveren of dienstprestaties die ze verrichten. Dat geldt ook voor hun activiteiten die georganiseerd worden om geld in het laatje te brengen voor zover die dan occasioneel zijn. De Rulingdienst heeft zich onlangs uitgesproken over reclamediensten verstrekt door vzw’s. Zijn die vrijgesteld of zijn die toch onderhevig aan btw?

Vzw’s hebben als sociale en culturele instelling in principe niets met btw te maken. Zij moeten bijgevolg geen btw-nummer aanvragen en geen btw aanrekenen over hun handelingen. Het nadeel is dan wel dat er geen btw kan gerecupereerd worden. Die btw-vrijstelling geldt ook voor evenementen die ze organiseren met oog op financiële ondersteuning voor hun organisatie. Gaan zij bv. een wafelenbak organiseren om hun kas wat te spekken, dan moet zij op de verkoop daarvan geen btw rekenen voor zover dat evenement wel occasioneel blijft. Onlangs heeft de btw-Administratie verduidelijkt dat wanneer een evenement hoogstens vier keer per jaar doorgaat, er geen probleem inzake btw ontstaat. Dat is natuurlijk anders wanneer dat evenement bv. maandelijks georganiseerd worden met alle gevolgen van dien.

Aan de Rulingdienst werd onlangs de vraag gesteld hoe het zat met reclamediensten die een vzw op zich nam door tegen betaling namen van bedrijven op o.m. hun website en nieuwsbrieven te plaatsen. De vzw in kwestie wenste op voorhand zekerheid te bekomen omtrent de vraag of die reclamediensten occasioneel konden beschouwd worden en bijgevolg onder de principiële vrijstelling van een vzw kon blijven vallen. De rulingdienst antwoordde negatief op die vraag vermits reclamediensten een doorlopende activiteit is. Het voeren van reclame gebeurt immers heel het jaar door, in tegenstelling tot bv. een wafelenbak dat maar een dag in beslag neemt.

Het gevolg daarvan is dat de vzw voor die reclamediensten een btw-nummer zal moeten aanvragen en daarover btw moet rekenen. Mogelijks kan er wel een beroep gedaan worden op de zgn. kleine ondernemingsregeling inzake btw. Voorwaarde is dan wel dat de inkomsten van de vzw uit de reclamediensten op jaarbasis onder 25.000 euro excl. btw blijven. Zij moet dan weliswaar een btw-nummer aanvragen, maar ze moeten geen btw rekenen op hun reclamediensten. De btw op hun reclamekosten kan dan ook niet gerecupereerd worden.

terug naar overzicht

Dominique Berteloot

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 79 36 20

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

VZW Huis
9 april 2019 - Dominique Berteloot

Heeft nieuwe vennootschapswet ook gevolgen voor uw VZW?

Lid van een vereniging of vzw?

Lees meer
VZW Huis
28 november 2018 - Alexander Colaert

Het UBO – register: niemand ontsnapt, ook de VZW niet

Hebt u de uiteindelijke begunstigden al geregistreerd?

Lees meer
Fiscaal advies, VZW Huis
3 mei 2018 - Laurens Snauwaert

Soortgelijke weldadigheidsinstellingen voor vrijstelling OV!?

Wat is een weldadigheidsinstelling?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.