Vaderschapsverlof voor zelfstandigen

Fiscaal advies
20 mei 2019 - Stefan Ghijsen

Vaderschapsverlof voor zelfstandigen

Van alle zelfstandigen die België telt, is de overgrote meerderheid een man. Tot voor kort was er voor hen geen vaderschapsverlof voorzien, maar daar is sinds 1 mei 2019 wel verandering in gekomen. Zij kunnen voortaan een geboorteverlof krijgen van maximaal 10 dagen als ouder van elk kind dat sinds voornoemde datum geboren is. De wet van 7 april 2019 legt de toepassingsvoorwaarden vast.

Vaders in loondienst hebben reeds langer bij de geboorte van hun kind recht op een vaderschapsverlof van 10 dagen. Vaders die als zelfstandige werkten vielen echter uit de boot, maar voor geboortes sinds 1 mei 2019 komen zij nu ook in aanmerking voor het vaderschapsverlof. Het verlof moet binnen de 4 maanden volgend op datum van de geboorte bij de sociale kas waar de zelfstandige zijn sociale bijdragen betaalt, aangevraagd worden. Desgevallend kan het vaderschapsverlof ook in halve dagen opgenomen worden, dus in 20 halve dagen. Daarenboven kunnen de dagen ook gespreid worden, in bv. elke week een halve dag of om de twee weken een volledige dag, zolang ze maar binnen de periode van 4 maanden volgend op de geboorte opgenomen worden.

In principe is het recht op vaderschapsverlof beperkt tot zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten in het maxistatuut. Belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van het vaderschapsverlof is dat de zelfstandige zijn sociale bijdragen betaald heeft voor de twee kwartalen voorafgaand aan het kwartaal waarin het kind geboren is. Er gelden ook bijkomende voorwaarden wat de afstamming betreft. De wettelijke afstamming moet vaststaan. Krijgen gehuwde partners een kind, dan is dit automatisch het geval. Ongehuwde partners moeten het kind erkennen. Staat de afstamming niet vast, dan moet de vader of meeouder inwonen bij een persoon met wie de afstamming wel vast staat en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft. Feitelijk samenwonende koppels bij wie de afstamming niet vaststaat, moeten op het moment van de geboorte minstens drie jaar samenwonen om recht te hebben op het vaderschapsverlof.

De uitkering bedraagt 80,82 euro per dag. Het is wel vereist dat de zelfstandige gedurende het vaderschapsverlof zijn zelfstandige activiteit onderbreekt. Wie zijn zaak niet 10 dagen in de steek kan laten, kan ervoor opteren om het vaderschapsverlof op te nemen voor maximaal 8 dagen, maar dan gecombineerd met de 15 gratis dienstencheques die kan gebruikt worden voor huishoudelijke hulp tegen één cheque per uur.

terug naar overzicht

Stefan Ghijsen

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)477 34 93 42

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
4 augustus 2020 - Benedikt Torney

Vlaamse steun voor evenementensector via terugbetaalbaar voorschot

Om nieuwe evenementen voor te bereiden!

Lees meer
Fiscaal advies
4 augustus 2020 - Lieve Nelissen

Consumptiecheque nader geregeld

Wat zijn de voorwaarden?

Lees meer
Fiscaal advies
27 juli 2020 - Stefaan Kindt

Belastingvermindering bij investering in startende vennootschap toegelicht

Wat is een startende vennootschap,

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.