Vanaf 1 januari 2019 verhuren met btw?

Fiscaal advies
9 januari 2019 - Dominique Berteloot

Vanaf 1 januari 2019 verhuren met btw?

De optieregeling om te verhuren met btw aan een btw-plichtige zal vanaf 1 januari 2019 ingaan. De desbetreffende wetgeving is immers ook al in het Belgische Staatsblad verschenen. We geven een overzicht hoe de optieregeling in elkaar zit en meer bepaald hoe de regeling luidt met betrekking tot zgn. kortlopende huurcontracten.

De optieregeling om te verhuren met btw heeft al heel wat waters doorzwommen. Aanvankelijk zou de regeling reeds op 1 januari 2018 in werking treden, maar dat is uitgesteld geworden naar 1 januari 2019. Een belangrijke nuancering is wel dat het moet gaan om gebouwen waarvan de eerste oorzaak van opeisbaarheid zich heeft voorgedaan vanaf 1 oktober 2018. Heeft u m.a.w. een gebouw laten oprichten, dan mag de eerste factuur van de aannemer m.a.w. reeds vóór 1 januari 2019 uitgereikt zijn, maar niet vroeger dan 1 oktober 2018. Intellectuele handelingen, zoals die bv. van architecten vallen echter buiten beschouwing.

De optieregeling geldt enkel voor nieuwe gebouwen inzake btw, nl. gebouwen die niet ouder zijn dan 31 december van het tweede jaar volgend het jaar van eerste ingebruikname. Ook vernieuwbouw komt in aanmerking voor de optieregeling, nl. gebouwen die een ingrijpende wijzigingen in de wezenlijke elementen hebben ondergaan. Wordt er geopteerd om te verhuren met btw, dan moet de optie gezamenlijk door de verhuurder en huurder uitgeoefend worden. Dat moet middels een zgn. verklaring pro fisco in de huurovereenkomst. Naar de Btw is echter geen notificatie vereist. Voor verhuur van magazijn of stallingplaatsen van voertuigen moet er niet geopteerd worden voor btw vermits dergelijke verhuurd immers verplicht met btw moet verlopen. De verplichte regeling heeft voorrang op de optionele regeling.

 

Voor kortlopende contracten geldt ook geen optie. Het gaat nl. om contracten met een huurtijd van minder dan 6 maanden. Dergelijke contracten moeten vanaf 1 januari 2019 sowieso met btw geschieden. Huurcontracten voor bewoning blijven echter buiten schot. Ook de verhuur van een pop-up, die vaak maar een paar maanden duurt zal vanaf 1 januari 2019 met btw zijn. Wordt zo’n verhuurcontract  van bv. 4 maanden echter verlengd met opnieuw 4 maanden, dan wordt voor de btw de totale huurtermijn bekeken. Het gaat dan niet meer om een kortlopende contract met gevolg dat het algemeen principe inzake verhuur geldt, nl. vrijgesteld of m.a.w. zonder btw.

terug naar overzicht

Dominique Berteloot

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 79 36 20

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
25 juni 2019 - Stephanie Seré

Nieuwigheden aangifte personenbelasting inkomstenjaar 2018

De wijzigingen voor inkomstenjaar 2018!

Lees meer
Fiscaal advies
25 juni 2019 - Veerle Slagmeulder

Deadline indiening aangifte vennootschapsbelasting

Uiterste indieningdatum

Lees meer
Fiscaal advies
17 juni 2019 - Marty Vankemmel

Verhuren met btw: optie of verplichting?

Meer verduidelijking omtrent kortdurende verhuur.

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.