Vanaf 31 oktober 2018 treedt het UBO-register in werking

Accountancy
10 september 2018 - Dominique Berteloot

Vanaf 31 oktober 2018 treedt het UBO-register in werking

Het UBO-register heeft het levenslicht gezien in de strijd tegen fiscale fraude en legt aan alle vennootschappen de verplichting op om daarin hun uiteindelijk begunstigden te vermelden. Op 14 augustus 2018 werd een KB gepubliceerd dat de uitvoeringsmodaliteiten daarvan bepaald. Hoe gaat dan alles concreet in zijn werk?

De eerste vraag is uiteraard wie de zgn. uiteindelijk begunstigden zijn die in dat UBO-register moeten vermeld worden. Het gaat steeds om natuurlijke personen, en meer bepaald natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks minstens 25% van de aandelen aanhouden in de desbetreffende vennootschap, alsook natuurlijke personen die via andere middelen zeggenschap hebben, zoals zaakvoerders of bestuurders. Indien geen van die personen kan geïdentificeerd worden, worden de leidinggevende personeelsleden aangeduid als uiteindelijk begunstigden. De gegevens van die perso(o)n(en), zoals verblijfplaats, nationaliteit, datum waarop persoon in kwestie uiteindelijk begunstigde is geworden  moeten meegedeeld worden. Die verplichting rust op het bestuursorgaan van de vennootschap.

Voor alle duidelijkheid dat register wordt bijgehouden door de fiscus zelf. Het is dus niet dat u daar zelf een register, zoals een aandelenregister, voor moet bijhouden. De technische modaliteiten, nl. het hoe en waar van de melding, moeten echter nog bij Ministrieel besluit vastgelegd worden. Wat al wel duidelijk is, is dat alle vennootschappen naar Belgisch recht aan die mededelingsplicht zullen moeten voldoen. Ook vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een maatschap moeten het nodige doen, alsook vzw’s, stichtingen, trusts en gelijkaardige figuren als een trust of fiducie. Voldoen voormelde vennootschappen niet aan de mededelingsplicht, dan moeten de bestuurders of zaakvoerders daarvoor opdraaien. Er kan hen dan nl. een boete van € 400 tot 40.000 euro opgelegd worden.

Het doel van dat UBO-register is dat dan o.m. de fiscus kan zien wie er uiteindelijk achter de vennootschap zit. Echter, ook elke burger zal dat UBO-register kunnen raadplegen, maar de inzage wordt dan wel, om privacy te garanderen, beperkt. Hun inzage wordt ook geregistreerd. De zaakvoerder of bestuurders, alsook de uiteindelijk begunstigden worden niet de op de hoogte gebracht van een raadpleging in het UBO-register. Van zodra de verdere uitvoering van deze regeling gekend is, zullen wij hierover berichten. In tussentijd kan het al wel nuttig zijn om alle relevante gegevens te verzamelen. Op 31 oktober 2018 wordt de nieuwe regeling immers van kracht, zodat alle gegevens tijdig kunnen meegedeeld worden.

 

 

terug naar overzicht

Dominique Berteloot

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 79 36 20

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
17 juni 2019 - Dominique Berteloot

Fiche 281.50 en vrije beroepers

Boekhoudrecht van toepassing?

Lees meer
Accountancy
29 mei 2019 - Stefan Ghijsen

Alaska zkt. Reisgenoot

Alaska zoekt nieuwe partners die willen meeschrijven aan het accountancyverhaal van de toekomst.

Lees meer
Accountancy
15 mei 2019 - Alexander Colaert

Geen klantenlisting voor advocaten?

Antwoord van het Grondwettelijk Hof.

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.