Vanaf wanneer online kansspelen zonder btw?

Fiscaal advies
21 november 2018 - Serge Mesotten

Vanaf wanneer online kansspelen zonder btw?

Aanvankelijk had de wetgever online kans- en geldspelen (terug) aan btw onderworpen vanaf 1 juli 2016. Het Grondwettelijk Hof heeft in haar arrest van 22 maart 2018 die btw-heffing  ongrondwettig bevonden. In principe trad dat arrest in werking twee maanden na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, dus 22 mei 2018. Aan het Grondwettelijk Hof werd echter de vraag gesteld of dat effectief zo is.

Aanvankelijk zat er geen btw op online kans- en geldspelen, maar de wetgever had die btw-vrijstelling geschrapt vanaf 1 augustus 2016. Dat had tot gevolg dat online kansspelen aan dubbele belastingen onderworpen werden, nl. btw én kansspelentaks. Wegens de dubbele belasting van btw én kansspelentaks werd door sommige aanbieders van online kansspelen een beroep tot vernietiging van de desbetreffende btw-wetsbepalingen ingesteld bij het Grondwettelijk Hof, en met succes… Op 22 maart 2018 heeft het Grondwettelijk Hof de btw-onderwerping ongrondwettelijk bevonden. Haar arrest is twee maanden na publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking getreden, dus op 22 mei 2018.

Bepaalde partijen die de vernietiging van de btw-regeling hadden gevraagd, dienden bij het Grondwettelijk Hof een vordering tot uitlegging van het vernietigingsarrest in. Het Hof bevestigt weliswaar de datum van 22 mei 2018, maar voegt er wel een beperking aan toe. De handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepalingen moet in die zin worden begrepen dat deze handhaving beperkt blijft tot de reeds betaalde btw voor de periode van 1 juli 2016 tot en met 21 mei 2018. Die betaalde btw kan m.a.w. niet worden teruggevorderd.

De handhaving laat de btw-Administratie echter niet toe na de voormelde periode ten aanzien van de belastingplichtige op grond van de vernietigde bepalingen nog beslissingen te nemen of handelingen te stellen die betrekking hebben op situaties die zich vóór 22 mei 2018 hebben voorgedaan, aldus het Hof. De btw-Administratie kan m.a.w. voor die situaties ook geen btw meer gaan navorderen.

terug naar overzicht

Serge Mesotten

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
9 december 2018 - Laurens Snauwaert

Btw-voorschot in december te betalen?

Het decembervoorschot.

Lees meer
Fiscaal advies
9 december 2018 - Serge Mesotten

Extra pensioensparen voor werknemers

VAPZ voor werknemers

Lees meer
Fiscaal advies
7 december 2018 - Stephanie Seré

Mobiliteitsbudget en mobiliteitsvergoeding - ontwerpwetgeving

Mobiliteit

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.