Vennootschapsbelasting in een nieuw jasje

Accountancy, Fiscaal advies
21 augustus 2017 - Laurens Snauwaert

Vennootschapsbelasting in een nieuw jasje

De regering Michel heeft eind juli een aangrijpende wijziging in de vennootschapsbelasting aangekondigd. De voornaamste wijziging heeft betrekking op de verlaging van het tarief in de vennootschapsbelasting, maar daarnaast werden ook een aantal corrigerende maatregelen aangekondigd vermits de

De hervorming zal in twee fases verlopen, nl. vanaf 2018 en vanaf 2020. Het huidige tarief in de vennootschapsbelasting bedraagt momenteel 33%). Vanaf 2018 zal er met twee tarieven gewerkt worden. Er komt een basistarief van 29%, maar KMO’s moeten op de eerste schijf van 100.000 euro slechts 20% vennootschapsbelasting betalen. Vanaf 2020 wordt het basistarief verder verlaagd naar 25%. Opdat KMO’s het verlaagd tarief kunnen genieten is niet langer vereist dat er voldaan wordt aan de 13% dividendenregel die bepaalt dat er niet meer dan 13% van het gestort kapitaal aan dividenden mag uitgekeerd worden. De voorwaarde dat er minstens een bezoldiging van 36.000 euro aan de bedrijfsleider moet uitgekeerd worden, blijft wel behouden en wordt zelfs opgetrokken naar 45.000 euro. Startende ondernemingen die op 1 januari van het aanslag jaar minder dan 4 jaar geleden opgericht werd, blijven gespaard van die minimumbezoldiging.  

Ook de éénmalige investeringsaftrek, die thans 8% bedraagt, wordt tijdelijk verhoogd naar 20% voor investeringen gedaan vanaf 1 januari 2018. Dat geldt niet enkel voor vennootschappen, maar ook eenmanszaken kunnen daarvan gebruik maken. Opmerkelijk is ook dat de aftrek van de autokosten voor eenmanszaken wordt afgestemd op de vennootschapsbelasting. Momenteel bedraagt die aftrek 75% van het beroepsgebruik, maar de aftrek van autokosten zal afgelijnd worden in functie van de CO2-uitstoot. Tenslotte zullen eenmanszaken kunnen genieten van een kostenforfait zoals dat voor werknemers geldt.

Gelet op de belastingneutraliteit zullen er ook een aantal compenserende maatregelen van kracht worden. Zo zal de notionele interestaftrek blijven bestaan blijven bestaan, maar in beperkte vorm. Vanaf 2018 zal de notionele interestaftrek niet meer toegekend worden op basis van het eigen vermogen, maar wel op de aangroei ervan. Elke toename zal verspreid worden over 5 jaar. Zo zal je bij een kapitaalverhoging van bv. 1.000 de notionele interestaftrek niet meer ineens op 1.000 krijgen maar op 200 gedurende 5 jaar. Wie daarnaast geen voorafbetalingen doet, betaalt moment een vermeerdering van 2,25%, maar dat zal opgetrokken worden naar 3%. Vanaf 2020 volgen er nog een reeks compensaties. Zo zal geen enkele boete nog fiscaal aftrekbaar zijn, worden degressieve afschrijvingen afgeschaft, worden pro rata afschrijvingen verplicht en zullen de aftrekpercentages voor autokosten verder ingeperkt worden. Let er wel op dat alle aangekondigde wijzigingen nog wel in een wettekst moeten gegoten worden. Wij volgen dit nauwgezet op.

 

terug naar overzicht

Laurens Snauwaert

Vennoot Alaska Brugge
+32 (0)50 38 80 04

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy, Fiscaal advies
2 juli 2018 - Laurens Snauwaert

Ook de fiscus komt tegemoet aan wegenwerken

De zgn. hinder- of sluitingspremie.

Lees meer
Accountancy, Fiscaal advies
2 oktober 2017 - Dominique Berteloot

Bepaalde kostendelende verenigingen onder vuur

Europese Hof van Justitie heeft zich uitgesproken over de draagwijdte van de btw-vrijstelling.  

Lees meer
Accountancy, Fiscaal advies
19 september 2017 - Ron Vos

Verzekeringsdiensten nog vrijgesteld van btw?

In overeenstemming met Europese rechtspraak.

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.