Vergeet uw bijzondere liquidatiereserve niet!

Accountancy
4 november 2016

Vergeet uw bijzondere liquidatiereserve niet!

Heeft uw vennootschap over boekjaar 2013 of m.a.w. aanslagjaar 2014 winst gemaakt, dan kunt u die winst later op een fiscaal gunstige manier uit uw vennootschap halen mits het aanleggen van een bijzondere liquidatiereserve. Wilt u daarvan gebruik maken, dan komt het er wel op aan om tijdig het nodige te doen.

Een kmo-vennootschap in de zin van artikel 15 W. Venn. kunnen sinds boekjaar 2014/aanslagjaar 2015 een zgn. bijzondere liquidatiereserve aanleggen voor hun winst na belasting of een deel daarvan. Ook de winsten na belasting van boekjaar 2013/aanslagjaar 2014 komen daarvoor in aanmerking. Die winsten moeten bij het begin van het tijdperk waarin u die liquidatiereserve aanlegt of m.a.w. bij begin van het huidig boekjaar 2016 dan nog deel uitmaken van de reserves van uw vennootschap. U moet die dan overboeken naar een afzonderlijke rekening van het passief waarvoor een onaantastbaarheidsvoorwaarde geldt.

U betaalt dan weliswaar nu 10% roerende voorheffing, maar bij liquidatie van uw vennootschap moet u daarop geen roerende voorheffing meer betalen. Indien u geen liquidatiereserve aanlegt, dient er bij de stopzetting van uw vennootschap echter thans 27% roerende voorheffing betaald te worden. Wilt u die aangelegde liquidatiereserve toch als dividend uitkeren en u wacht daarmee minstens 5 jaar na afsluiting van het boekjaar waarin u die aangelegd heeft, dan moet u slechts 5% roerende voorheffing bij betalen. Fiscaal doet u daar dan nog altijd een goede zaak mee. Dat is echter niet het geval wanneer u geen 5 jaar geduld heeft. U moet in dat geval dan nog 17% roerende voorheffing bijbetalen.

Om dat gunstregime voor uw winst van boekjaar 2013/aanslagjaar 2014 te kunnen genieten, moet u vóór 30 november 2016 die anticipatieve heffing van 10% wel betaald hebben. Uiterlijk op het tijdstip van betaling, dient u ook een specifiek aangifteformulier in te dienen. Enkel wanneer u aan die voorwaarden voldaan heeft, kunt u van het gunstregime gebruik maken. Uw dossierbeheer kan u daarbij uiteraard assisteren.

terug naar overzicht

Gerelateerde artikels

Accountancy
25 april 2023 - Dominique Berteloot

Gevolgen laattijdige indiening aangifte en de bewaartermijn boekhoudkundige stukken

Gevolgen laattijdige indiening aangifte BTW & vennootschapsbelasting - Bewaartermijn boekhoudkundige stukken

 

Lees meer
Accountancy
31 mei 2022 - Lieve Nelissen

Bezoldigingstheorie

Wat met stijgende omzet?

Lees meer
Accountancy
1 april 2022 - Dominique Berteloot

Lening startende KMO duur 4 jaar

Sancties indien de looptijd niet gerespecteerd wordt.

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!