Vergeet uw bijzondere liquidatiereserve niet!

Accountancy
4 november 2016

Vergeet uw bijzondere liquidatiereserve niet!

Heeft uw vennootschap over boekjaar 2013 of m.a.w. aanslagjaar 2014 winst gemaakt, dan kunt u die winst later op een fiscaal gunstige manier uit uw vennootschap halen mits het aanleggen van een bijzondere liquidatiereserve. Wilt u daarvan gebruik maken, dan komt het er wel op aan om tijdig het nodige te doen.

Een kmo-vennootschap in de zin van artikel 15 W. Venn. kunnen sinds boekjaar 2014/aanslagjaar 2015 een zgn. bijzondere liquidatiereserve aanleggen voor hun winst na belasting of een deel daarvan. Ook de winsten na belasting van boekjaar 2013/aanslagjaar 2014 komen daarvoor in aanmerking. Die winsten moeten bij het begin van het tijdperk waarin u die liquidatiereserve aanlegt of m.a.w. bij begin van het huidig boekjaar 2016 dan nog deel uitmaken van de reserves van uw vennootschap. U moet die dan overboeken naar een afzonderlijke rekening van het passief waarvoor een onaantastbaarheidsvoorwaarde geldt.

U betaalt dan weliswaar nu 10% roerende voorheffing, maar bij liquidatie van uw vennootschap moet u daarop geen roerende voorheffing meer betalen. Indien u geen liquidatiereserve aanlegt, dient er bij de stopzetting van uw vennootschap echter thans 27% roerende voorheffing betaald te worden. Wilt u die aangelegde liquidatiereserve toch als dividend uitkeren en u wacht daarmee minstens 5 jaar na afsluiting van het boekjaar waarin u die aangelegd heeft, dan moet u slechts 5% roerende voorheffing bij betalen. Fiscaal doet u daar dan nog altijd een goede zaak mee. Dat is echter niet het geval wanneer u geen 5 jaar geduld heeft. U moet in dat geval dan nog 17% roerende voorheffing bijbetalen.

Om dat gunstregime voor uw winst van boekjaar 2013/aanslagjaar 2014 te kunnen genieten, moet u vóór 30 november 2016 die anticipatieve heffing van 10% wel betaald hebben. Uiterlijk op het tijdstip van betaling, dient u ook een specifiek aangifteformulier in te dienen. Enkel wanneer u aan die voorwaarden voldaan heeft, kunt u van het gunstregime gebruik maken. Uw dossierbeheer kan u daarbij uiteraard assisteren.

terug naar overzicht

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
21 november 2017 - Dirk van Collie

Aftrek autokosten wijzigt vanaf 2018

Aftrek van autokosten vanaf 2018 een wijziging ?

Lees meer
Accountancy
14 november 2017 - Stefan Ghijsen

Woninghuur binnenkort anders geregeld in Vlaanderen?

Nieuwe regeling huurwaarborg en beëindiging huurcontracten!

Lees meer
Accountancy
11 oktober 2017 - Serge Mesotten

Oldtimer alleen voor privégebruik?

In een zaak die onlangs voor de rechter kwam weigert de btw-Administratie die aftrek omdat een oldtimer louter en alleen voor privégebruik zou bestemd zijn, ook al wordt die oldtimer gebruikt om reclame te maken voor uw zaak. Klopt die redenering wel?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.