Vergeet uw buitenlands buitenverblijf niet aan te geven!

Internationaal
29 juli 2016 - Stefaan Kindt

Vergeet uw buitenlands buitenverblijf niet aan te geven!

Eind mei 2016 heeft de fiscus nogmaals benadrukt dat ook de inkomsten van buitenlandse onroerende goederen dienen te worden opgenomen in de aangifte personenbelasting. Een recente circulaire van 29 juni 2016 geeft nadere toelichting hoe dit concreet moet gebeuren. Wat zijn de belangrijkste principes hierbij?

Een Belgische rijksinwoner wordt belast op zijn wereldwijd inkomen. Ook de inkomsten die u derhalve haalt uit een in het buitenland gelegen onroerende goed, zoals huurinkomsten moet u opnemen in uw aangifte personenbelasting. In principe moet dan de werkelijk ontvangen huur aangegeven worden. Dit betekent ook dat eventuele verkregen huurvoordelen in rekening moeten worden gebracht. Onroerende belastingen die in het buitenland werden betaald mogen dan echter weer in mindering worden gebracht, althans voor zover die ten laste van de eigenaar komen.

De aangifte van uw buitenlandse onroerend goed is zelfs verplicht wanneer u het buitenlands onroerend goed niet zou verhuren. In dat geval moet de brutohuurwaarde van dat goed worden gerapporteerd in uw privéaangifte. In principe is dat de gemiddelde jaarlijkse huuropbrengst indien het onroerend goed wel zou verhuurd worden. In het verleden bestond nog al vaak eens discussie over wat daar concreet onder diende te worden verstaan. De fiscus heeft in zijn circulaire van 29 juni 2016 nu bevestigt dat daarvoor onder meer mag gesteund worden op de buitenlandse norm die aldaar in aanmerking wordt genomen voor de vestiging of berekening van een belasting.

De aangifte van uw buitenlands onroerende huurinkomsten leidt niet per sé tot het betalen van méér belastingen. Met de meeste landen heeft België immers een dubbelbelastingverdrag gesloten waarin is bepaald dat het land waarin het onroerend goed gelegen is, de bevoegdheid heeft om er belastingen op te heffen. In het land waar de fiscale woonplaats is gevestigd, zijn de onroerende inkomsten daarentegen vrijgesteld van belastingen. Er geldt wel een zgn. progressievoorbehoud in België, wat wil zeggen dat de inkomsten enkel meetellen om uw belastingtarief op uw andere inkomsten te bepalen. Zit u met uw andere inkomsten reeds aan het hoogste belastingtarief van 50%, dan hebben de inkomsten uit uw buitenlands onroerend goed daar dus geen enkele invloed meer op.

terug naar overzicht

Stefaan Kindt

Gedelegeerd bestuurder Alaska Kortrijk-Ieper Managing Director Alaska ESV
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 74 85 08

Gerelateerde artikels

Internationaal, Subsidies
16 maart 2021 - Profex

SUBSIDIE VOOR BEDRIJVEN DIE LIJDEN ONDER BREXIT

Sinds 1 februari kan u een Brexit-veerkrachtsubsidie aanvragen tot wel 50.000 euro.

Lees meer
Fiscaal advies, Internationaal
24 februari 2020

Fiscus spreekt zich uit over gevolgen van de Brexit

Wat met de btw?

Lees meer
Fiscaal advies, Internationaal
10 februari 2020 - Marty Vankemmel

Meer tijd om btw te recupereren voor niet-EU onderneming?

Uitspraak Brussels Hof van Beroep

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!