Verhoogde investeringsaftrek ook voor de zgn. witte kassa?

Fiscaal advies
6 juli 2016 - Stefaan Kindt

Verhoogde investeringsaftrek ook voor de zgn. witte kassa?

Sinds 2016 werd het tarief van de éénmalige investeringsaftrek verhoogd van 3,5% naar 8%. Eénmanszaken kunnen daarnaast opteren voor een gespreide aftrek aan 10,5%. Voor bepaalde investeringen kan er zelfs aanspraak gemaakt worden op een verhoogde investeringsaftrek van 13,5% en 20,5%. Wat zijn de voorwaarden?

De investeringsaftrek kan enkel toegepast worden op volledig beroepsmatig aangewende investeringen waarop u minstens voor 3 jaar afschrijft. Investeringen die u dus zowel privé als beroepsmatig gebruikt, zoals een wagen, zijn van die investeringsaftrek dan ook uitgesloten. Daarenboven dient de investering in ieder geval nieuw aangekocht te worden. Tweedehandsgoederen komen bijgevolg niet in aanmerking voor de investeringsaftrek.

Door de tariefverhoging die begin 2016 werd ingevoegd, kunt u voor een investering gebruik maken van een éenmalige investeringsaftrek van 8%. Concreet komt er dat op neer dat u 8% extra fiscale aftrek geniet in het jaar van aankoop, en dat nog eens bovenop de afschrijvingen die u op die investering doet.

Heeft u een éénmanszaak, dan kunt u er zelfs voor opteren om de investeringsaftrek niet in één keer toe te passen, maar te spreiden aan een tarief van 10,5% over de afschrijvingstermijn van uw investering. Schrijft u bv. af op 5 jaar, dan kan elk jaar gedurende 5 jaar 10,5% fiscale aftrek genoten worden die dan berekend wordt op het jaarlijkse afschrijvingsbedrag. Vennootschappen kunnen die keuze evenwel niet maken omdat de fiscus hen die keuze gewoonweg ontzegt. Zij zijn dus sowieso aangewezen op de éénmalige investeringsaftrek.

Bepaalde investeringen laten zelfs een verhoogde aftrek toe die u éénmalig toepast in het jaar van aankoop ervan. U kunt die verhoogde investeringsaftrek dus niet gaan spreiden over de afschrijvingstermijn. Zowel vennootschappen als éénmanszaken kunnen er gebruik van maken. Voor o.m. energiebesparende investering en zgn. digitale investeringen geldt een tarief van 13,5%. Die digitale investeringen betreffen hoofdzakelijk investeringen in o.m. betalings- en facturatiesystemen of investeringen in ICT-beveiliging. De minister heeft onlangs bekend gemaakt dat ook het zgn. GKS of de witte kassa als een digitale investering kan worden aangemerkt. Bijgevolg kunt u ook voor de aankoop van uw witte kassa gebruik maken van een extra fiscale aftrek van 13,5%!

Investeert u in de veiligheid van uw zaak, dan kan er zelfs nog meer fiscaal voordeel genoten worden. Bovenop een fiscale aftrek van 120% voor bepaalde beveiligingskosten, heeft u dan nog eens recht op een verhoogde investeringsaftrek aan een tarief van 20,5%. Dat geldt echter niet voor alles, maar o.m. inbraakwerend glas, een camerasysteem en een alarm komen daarvoor wel in aanmerking.

terug naar overzicht

Stefaan Kindt

Gedelegeerd bestuurder Alaska Kortrijk-Ieper Managing Director Alaska ESV
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 74 85 08

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
25 april 2023 - Stefan Ghijsen

Wat zijn de aangiftetermijnen in 2023 voor de aangiften in de personenbelasting?

Grondige wijziging. 

Lees meer
Fiscaal advies
9 september 2022 - Stefan Ghijsen

Nieuwe berekeningswijze van de 80%-grens voor zelfstandige bedrijfsleiders

Laat uw premie herberekenen.

Lees meer
Fiscaal advies
19 juli 2022 - Stefaan Kindt

Afzonderlijke aanslag van 10% bij ten onrechte aanleggen liquidatiereserve terug te vorderen?

Wat zegt de minister van Financiën?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!