Verhuur studentenkamers gunstig belast?

26 oktober 2016

Verhuur studentenkamers gunstig belast?

In een recent arrest heeft het Hof van Beroep te Gent zich uitgesproken omtrent de verhuur van een veertigtal studentenkamers door een koppel die tevens een aantal bijkomende prestaties verstrekten aan de studenten. Volgens het echtpaar ging het om een onroerend inkomen, maar volgens de fiscus waren het zgn. diverse inkomsten. Het Hof reikt de criteria aan om het fiscaal onderscheid te kunnen maken.

In principe wordt de verhuur van studentenkamers gewoonweg beschouwd als een zgn. onroerend inkomen. Op fiscaal vlak is dit het interessantste want u wordt dan privé gewoonweg belast op het geïndexeerd kadastraal inkomen, verhoogd met 40%. Dat wordt dan onderworpen aan de progressieve tarieven in de personenbelasting. Het feit dat er meerdere kamers verhuurd worden kan aan die fiscale kwalificatie in principe niets veranderen. De fiscus is het daar echter niet altijd mee eens.

In de zaak die voor het Hof kwam, was dat ook het geval. Het ging daarbij om de verhuur van 42 studentenkamers en de verhuurder leverde ook een aantal bijkomende prestaties zoals de schoonmaak, en het verstrekken van gas en elektriciteit wat dan op jaarbasis werd doorgerekend naar de studenten voor hun kostprijs. Volgens de fiscus ging het daarom om een divers inkomen dat belast moest worden aan 33% gerekend op de (netto)huurinkomsten. Het Hof heeft in zijn arrest van 15 maart 2016 de redenering van de fiscus niet gevolgd omdat de verhuur van studentenkamers, ook al worden er bijkomende prestaties verstrekt simpelweg niet kan gekwalificeerd worden als een divers inkomen. De wet laat het immers niet toe. Het Hof volgt daarmee de zienswijze van het Hof van Cassatie.

Het Hof sloot ook uit dat het om een beroepsinkomen ging. In dat geval moet er immers effectief sprake zijn van een beroepsactiviteit. Dat hangt natuurlijk af van de concrete omstandigheden. In ieder geval is het verhuren van enkele studentenkamers op zich niet voldoende om dat als een beroepsinkomen te beschouwen. Er moet dan al echt sprake zijn van een georganiseerde aanpak zoals onder meer het maken van reclame, het opmaken van contracten en het opvolgen van de betalingen door een makelaarskantoor en het aangaan van kredieten. Een dergelijke aanpak heeft dan tot gevolg dat u dan belast wordt op de werkelijk ontvangen huurinkomsten, wat uiteraard niet wegneemt dat u in dat geval alle kosten met betrekking tot de verhuur fiscaal in mindering kunt brengen.

terug naar overzicht

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
19 oktober 2020 - Marty Vankemmel

Administratieve commentaar bij schenking (niet-)voedingsmiddelen

Uitzonderingen waarop geen btw moet betaald worden

Lees meer
Fiscaal advies
19 oktober 2020 - Lieve Nelissen

Teruggaaf Belgische voor buitenlandse btw-plichtigen toegelicht

De procedure

Lees meer
Accountancy
12 oktober 2020 - Stefaan Kindt

Regeerakkoord: 6% btw-tarief afbraak en wederopbouw voor gans België

Mits wat beperkingen!

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.