Verkoop overtollige zonnestroom door particulieren met of zonder btw?

Bodem, Energie en Milieu, BTW, Fiscaal advies
26 april 2021 - Marnix Veracx

Verkoop overtollige zonnestroom door particulieren met of zonder btw?

Particulieren met zonnepanelen die overtollige stroom produceren, kunnen ervoor opteren om die niet op het net te zetten, maar om die door te verkopen aan bedrijven. De minister van Financiën geeft verduidelijking of een particulier daardoor niet btw-plichtig wordt.

btw-oogpunt

Vanuit btw-oogpunt is iedereen die geregeld en zelfstandig goederen levert en/of diensten verricht, met of zonder winst­oogmerk en hoofdzakelijk of aanvullend, een btw-plichtige. Zo staat het immers te lezen in artikel 4 van het Wetboek Btw. In principe zouden dan particulieren die overtollige stroom verkopen aan bedrijven, of daarvoor in ruil een tegoedbon bij dat bedrijf krijgen, een btw-nummer moeten aanvragen en in principe alle noodzakelijke btw-verplichtingen ter zake moeten vervullen zoals het indienen van btw-aangiften.

btw-activiteit?

De minister heeft daaromtrent verduidelijking gevraagd aan de FOD Financiën. In een persbericht van 18 februari 2021 laat de minister weten dat de verkoop van overtollige stroom geen btw-activiteit is, althans voorzover daarvoor bepaalde voorwaarden worden nageleefd. De minister stelt immers dat het om zulke geringe hoeveelheden stroom gaat die een particulier kan doorverkopen, dat er nauwelijks sprake kan zijn van een economische activiteit. Concreet, wanneer particulieren met een kleine zonne-installatie (minder of gelijk aan 10 kilovoltampère) overtollige zonnestroom doorverkopen aan ondernemingen, dan gaat dit niet om een economische activiteit, gelet op de geringe omvang van de hoeveelheid stroom die verkocht wordt, aldus de minister. De particulier in kwestie moet dus geen facturen uitschrijven en  geen btw aanrekenen.

Voorwaarde

Voorwaarde voor de niet-btw-plicht is wel dat het moet gaan om een particulier die geen enkele andere economische activiteit uitvoert waarvoor hij belastingplichtig is, en en dat hij beschikt over een dubbele meter (daaronder begrepen de digitale meter). De niet-toepassing van de btw geldt daarenboven zowel voor vergoedingen in de vorm van een geldsom, als in de vorm van een tegenprestatie zoals bijvoorbeeld een tegoedbon van de onderneming waaraan de overtollige stroom wordt doorverkocht.

terug naar overzicht

Marnix Veracx

Vennoot Alaska Ieper-Roeselare
+32 (0) 51 22 41 97

Gerelateerde artikels

Bodem, Energie en Milieu, BTW, Fiscaal advies
26 april 2021 - Marnix Veracx

Verkoop overtollige zonnestroom door particulieren met of zonder btw?

Wordt u dan btw-plichtig?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!