Verlaging erfbelasting op 1 september 2018 een feit

Juridisch advies
17 januari 2018 - Dirk van Collie

Verlaging erfbelasting op 1 september 2018 een feit

De Vlaamse regering had op 4 mei 2018 beslist om voor overlijdens vanaf 1 september 2018 de erfbelasting te verlagen. Op 27 juni 2018 heeft het Vlaams parlement het ontwerp van decreet daartoe goedgekeurd. Vooral de tarieven in de erfbelasting tussen broers en zusters, en andere personen ondergaan een verlaging. We geven een kort overzicht.

De verlaging van de tarieven in de erfbelasting die door de Vlaamse regering werd voorgesteld is o.m. ingegeven door het feit om de Vlaamse erfbelasting in lijn te brengen met het nieuwe erfrecht dat op 1 september 2018 in werking treedt. De verlaagde tarieven zouden gelden voor overlijdens vanaf 1 september 2018. Vooral de tarieven die gelden voor andere personen, dan die in rechte lijn, en die voor broers en zusters zouden verlaagd worden. Die tarieven liggen immers vrij hoog, nl. tot 65%. De verlaging in erfbelasting lijkt nu toch werkelijkheid te worden vermits het Vlaamse parlement op 27 juni 2018 een ontwerp van decreet tot modernisering van de erf- en schenkbelasting, aangepast aan het nieuw erfrecht, heeft goedgekeurd. Aan de tarieven tussen partners, en in rechte lijn wordt niets gewijzigd.

Momenteel bedragen de tarieven in de erfbelasting tussen broers en zusters 30% op de eerste schijf tot 75.000 euro. Op de schijf van 75.000 euro tot 125.000 euro bedraagt het tarief 55% en op de laatste schijf, nl. alles boven 125.000 euro bedraagt het tarief 65%. Erft persoon X dan bv. 150.000 euro van persoon Y, die zijn boer of zuster is, dan bedraagt de erfbelasting 66.250 euro. In de gewijzigde erfbelasting zal dat (iets) minder zijn vermits de tarieven dan als volgt bedragen, nl. 25% tot 35.000 euro, 30% op de schijf van 35.000 euro tot 75.000 euro, en 55% op alles boven 75.000 euro. In het gegeven voorbeeld bedraagt de erfbelasting dan 62.000 euro. De verlaging is niet spectaculair te noemen, maar dat is o.m. te wijten aan het feit dat hoewel het tarief in de hoogste schijf weliswaar is verlaagd van 65% naar 55%, maar die hoogste schijf wordt sneller bereikt, nl. op 75.000 euro i.p.v. 125.000 euro.

Ook komt er een tariefverlaging van de erfbelasting voor alle andere personen, dan tussen partners en in rechte lijn, en broers en zusters. Voor alle andere personen, bv. iemand die van zijn oom of tante erft, gelden momenteel tarieven van 45% tot 75.000 euro, van 55% op de schijf van 75.000 euro tot 125.000 euro, en 65% alles boven 125.000 euro. De verlaging zal hier vanaf 1 september 2018 25% op 35.000 euro, 45% tussen 35.000 euro en 75.000 euro, en 55% alles boven 75.000 euro bedragen.

terug naar overzicht

Dirk van Collie

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)495 59 83 37

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Juridisch advies
13 augustus 2019 - Dirk van Collie

Het financieel plan in het nieuwe vennootschapsrecht

Strengere eisen!

Lees meer
Juridisch advies
12 augustus 2019 - Stefan Ghijsen

De gewijzigde woninghuurwetgeving in Vlaanderen sinds 1 januari 2019

De voornaamste aandachtspunten.

Lees meer
Juridisch advies
12 augustus 2019 - Dirk van Collie

Wat houdt generation skipping in?

Mogelijkheden in het Vlaamse gewest

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.