VERPLICHTE IPM-CERTIFICERING VOOR 1 AUGUSTUS 2021

Agro
21 juni 2021 - Marnix Veracx

VERPLICHTE IPM-CERTIFICERING VOOR 1 AUGUSTUS 2021

Recent werden landbouwers die nog niet geregistreerd zijn bij een erkend controleorgaan, aangeschreven met de aanmaning zich voor 1 augustus 2021 te registreren bij een erkend controleorgaan dat de toepassing van IPM controleert.

IPM staat voor geïntegreerde plaagbestrijding en kadert in een duurzaam gebruik van pesticiden. De audit bestaat uit een checklist specifiek uitgewerkt voor de sectoren akkerbouw/ruwvoeder/groenteteelt in open lucht/groenten onder glas/fruitteelt en sierteelt en impliceert algemene beginselen rond gewasrotatie, rassenkeuze, aangepaste teelttechniek,…

Wie de teelt aangeeft op 31 mei in de verzamelaanvraag is in deze visie de professioneel gebruiker van fytoproducten, los van het feit of er beroep wordt gedaan op een loonwerker.

Wie na 1 augustus nog steeds niet geregistreerd is, zal een geldboete opgelegd krijgen in uitvoering van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid.

Uitzonderingen hierop zijn:

  • Je bent wel reeds voor IPM of Vegaplan geauditeerd

  • Je bent geen professionele gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen

  • Je bent bio-landbouwer (vrijgesteld van IPM audit)

Meen je onder een van de drie uitzonderingen te vallen, dan hoef je geen IPM audit te ondergaan. Je dient dit te melden via gewasbescherming@lv.vlaanderen.be of Dienst Landbouwbeleid en sectoradvies Koning Albert II-laan 35, bus 40 1030 Brussel. 

terug naar overzicht

Marnix Veracx

Vennoot Alaska Ieper-Roeselare
+32 (0) 51 22 41 97

Gerelateerde artikels

Agro
21 juni 2021 - Marnix Veracx

VERPLICHTE IPM-CERTIFICERING VOOR 1 AUGUSTUS 2021

Nagaan of u onder de IPM audit valt

Lees meer
Agro
8 juni 2020 - Marnix Veracx

ZONNEBRAND EN DROOGTE 2019 ERKEND ALS LANDBOUWRAMP VOOR 9 TEELTEN

Landbouwramp 2019

Lees meer
Agro
12 mei 2020 - Marnix Veracx

DRIEJAARLIJKSE ANALYSE VAN PEILPUTTEN

Wie moet grondwaterkwaliteit opvolgen?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!