Verplichting tot elektronische facturatie vanaf 01.01.2026: 120% kostenaftrek

Accountancy
17 april 2024 - Serge Mesotten

Verplichting tot elektronische facturatie vanaf 01.01.2026: 120% kostenaftrek

Digitalisering is niet meer uit onze samenleving te denken. Integendeel, het verloop van digitale processen gaat met rasse schreden vooruit. Ingevolge Europese en de daaraan aangepaste Belgische wetgeving zal het facturatieverloop vanaf 1 januari 2026 ook digitaal moeten verlopen waarbij bepaalde normen moeten gehaald worden. Om de kosten in dit verband te drukken heeft de wetgever wel een verhoogde kostenaftrek van 120% voorzien. Een woordje uitleg.

Ook voor uw onderneming?

In tegenstelling tot wat aanvankelijk de bedoeling was om de verplichte elektronische factuur gefaseerd in werking te laten treden, te beginnen met ‘grote’ ondernemingen, zal e-invoicing reeds vanaf 1 januari 2026 tussen alle Belgische ondernemingen (zowel eenmanszaken als vennootschappen) moeten gebruikt worden.  

E-invoicing: een pdf zal niet langer volstaan

Mogelijks vermoedt u dat u zich van die verplichting tot e-facturatie niets moet aantrekken omdat u toch, zoals de meeste belastingplichtigen wellicht, geen papieren facturen meer verstuurt, maar gebruik maakt van een digitaal ingescande factuur (een pdf-factuur) die u dan per e-mail aan uw klant bezorgt. Niets is minder waar. De verplichting tot e-invoicing legt immers bepaalde normen op waaraan een elektronische factuur moet voldoen.

Er moet gewerkt worden met een zgn. xml-factuur die wordt opgesteld met inachtneming van de zgn. PEPPOL-standaard. PEPPOL staat voor ‘Pan-European Public Procurement On-Line’ en is een beveiligd Europees netwerk dat bedrijven en organisaties toelaat om onderling elektronische facturen uit te wisselen.  

Aanpassen facturatiesoftware – 120% kostenafrek sinds 01.01.2024

Het een en ander betekent dat uw software dient aangepast te worden zodat u vanaf 01.01.2026 conform de nieuwe wetgeving elektronisch kunt factureren. Het goede nieuws is wel dat de specifieke kosten die u nu reeds maakt in dat verband, zoals abonnementskosten vanaf 2024 in kosten kunt boeken en dat voor 120%. Ook advieskosten van Alaska die verband houden met adviesverlening omtrent de elektronische facturatie kunnen die verhoogde kostenaftrek genieten.

terug naar overzicht

Serge Mesotten

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Gerelateerde artikels

Accountancy
17 april 2024 - Serge Mesotten

Verplichting tot elektronische facturatie vanaf 01.01.2026: 120% kostenaftrek

Verhoogde kostenaftrek voor de extra kosten!

Lees meer
Accountancy
21 januari 2024 - Stefan Ghijsen

Voorafbetalingen belastingen een must!

Voorafbetalingen doen om belastingvermeerdering te vermijden!

Lees meer
Accountancy
27 december 2023 - Stefan Ghijsen

Fijne feesten en een warm en mooi 2024 gewenst!

Alaska wenst u fijne feesten en een mooi en warm 2024!

 

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!