Verstrekking gegevens aan UBO-register verschoven naar eind augustus 2021

Juridisch advies
26 april 2021 - Dirk van Collie

Verstrekking gegevens aan UBO-register verschoven naar eind augustus 2021

De bestuurder(s) van o.m. vennootschappen en vzw’s zijn sinds eind 2019 ertoe gehouden om de identiteit van de ‘uiteindelijke begunstigden’ mee te delen aan het UBO-register, wat jaarlijks moet bevestigd worden. Om alles vlotter te laten verlopen had de FOD Financiën daaromtrent ook een FAQ uitgevaardigd. Vennootschappen die voor 11 oktober 2020 reeds geregistreerd waren bij het UBO-register kregen aanvankelijk tijd tot eind april om de nodige documenten te uploaden, maar dat is weer uitgesteld…

Melden

De bestuurders van o.m. (internationale) VZW’s, vennootschappen, trusts moeten in een databank van de fiscus, het zgn. UBO-register de identiteitsgegevens van hun ‘uiteindelijke begunstigden’ laten opnemen. Voor vennootschappen gaat het dan in de eerste plaats om natuurlijke personen die (indirect) minstens 25% aandelen of stemrechten daarin aanhouden. De melding moet online gebeuren via MyMinFin en binnen de maand nadat de identiteit van de uiteindelijke begunstigde gekend is of gewijzigd wordt. Uiterlijk eind 2019 moest dat gebeurd zijn en jaarlijks moeten dan de (correctheid van de) gegevens bevestigd worden, m.n. binnen het jaar na de oorspronkelijke registratie (of wijziging). Op 30 april 2020 heeft de FOD Financiën de bevestiging van de gegevens reeds zelf gedaan waardoor de eerstvolgende bevestiging in principe uiterlijk pas op 30 april 2021 moet gebeuren.

FAQ

Op initiatief van Minister van Financiën heeft de FOD Financiën een aangepaste FAQ opgesteld om de informatieplichtigen maximaal te ondersteunen bij het volgen van de nieuwe regels op het vlak van het UBO-register. Aanvankelijk moesten vennootschappen, die voor 11 oktober 2020 geregistreerd zijn bij het UBO-register, het register tegen uiterlijk 30 april 2021 aanvullen door het uploaden van bewijsstukken die de juistheid ervan aantonen, terwijl voor een UBO-registratie sinds 11 oktober 2020 het uploaden van bewijsstukken verplicht blijft bij de registratie. In een bericht van 13 april 2021 heeft de FOD Financiën laten weten dat die termijn van 30 april 2021 echter verschoven is naar 31 augustus 2021. Ook voor de jaarlijkse bevestiging is er uitstel tot die datum. Dit geeft de informatieplichtigen meer tijd om de FAQ toe te passen en te vermijden dat zij vanaf 1 september 2021 met de voorziene sancties zullen geconfronteerd worden.

Toelichting

De bestaande FAQ en gebruikershandleidingen met betrekking tot het UBO-register zijn tevens bijgewerkt. Over de bewijsstukken die moeten worden toegevoegd, is er voortaan toelichting. Het gaat o.m. een kopij van het aandelenregister, een notariële akte, enz. In de komende maanden zal ook nog gesleuteld worden aan het gebruikersgemak van de e-service UBO-register. Nieuwe koppelingen zullen toelaten om eenvoudiger documenten toe te voegen in het UBO-register. Zo is een rechtstreekse koppeling met publicaties in de bijlage van het Belgisch Staatsblad voorzien. Een nieuwe module zal mandatarissen in staat zal stellen alle entiteiten te beheren waarvoor een jaarlijkse bevestiging en/of waarvoor een bewijsstuk moet komen. Elektronische aandelenregisters, zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen worden beschouwd als authentieke bronnen. Deze authentieke bronnen zullen gekoppeld worden aan het UBO-register.

 

terug naar overzicht

Dirk van Collie

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)495 59 83 37

Gerelateerde artikels

Juridisch advies
8 juni 2021 - Benedikt Torney

Vlaamse belastingdienst zet schouders onder eBox

Digitaal communiceren met de Vlaamse belastingdienst.

Lees meer
Juridisch advies
25 mei 2021 - Dirk van Collie

Bijgewerkte FAQ over toe te voegen bewijsstukken UBO-register

Jaarlijkse bevestiging

Lees meer
Juridisch advies
26 april 2021 - Dirk van Collie

Verstrekking gegevens aan UBO-register verschoven naar eind augustus 2021

Uitstel om de documenten te uploaden!

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!